Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Egység Bölcsesség Tökéletessége

Az Egység Bölcsesség Tökéletessége Így magában ezt a három gyönyörűséges szót nem igen szoktuk együtt használni! Egyenként is mind alapfogalmak, de egyben komplett egészet alkotva, meghatározó jelentőségű esszencia a filozófiában! Olyan komplett magyarázattal szolgál, mely alkalmas a Világegyetem működésének leírására! Maga a leírás, egy töretlen hagyományvonal szellemi kiteljesedésének esszenciája! Nem ma született kigondolások eredménye, hanem világkorról, világkorra átmentett bölcsességek fenséges fűzére! De, nézzük mit is tartogathat számunkra, nyugati ember számára, ez a fogalomkör, a mi ésszerűséghez, magyarázatokhoz szokott értelmünk számára! A szó, az Egység, így nagybetűkkel, a Világmindenség teljes állapotát tükrözi, rögzíti, mondja el! S, így ezzel, hogy a Mindenséget az elején tisztázni lehet –nem marad ki belőle senki és semmi sem! S, ezzel kapcsolatban van egy nagyon jó hír! Ezt az egységet senki soha nem hagyhatja el! Ugyan is nincs másik világ, amely különbözne ettől, amiben itt mi élünk! Legyen az egy elképzelt, vagy megvalósított másik dimenzió, azt is ugyanaz az Isteni erő, tudat- lehet bárminek nevezni – hatja át, összekötő kapcsot létesítve a látszólag különböző jelenségek között! Ez a láncolat végighalad az emberiség kultúrtörténetén, s hol filozófiában, hol törvénykönyvekben, rendíthetetlen bizonyítékokkal, mindegy gerincet alkotva segítségére van az emberi fejlődésnek! Állandó princípiumként áll rendelkezésre mindannyiunk számára! A Bölcsességek Hagyományvonalának Mesterei, úgy Testben, Beszédben mind Tudatban is mindig jelen vannak Velünk! Ezek a szellemi felismerések nem csak fizikai testben hagyományozódnak ránk, hanem érzelmi, szellemi tárházakban, mindig rendelkezésünkre állnak, csak a „varázsigét” kell tudni megszerezni hozzá! Nem csak a kezdő, folyamba lépettnek nyújt menedéket, ad lehetőséget a felismerésekre, hanem a bölcsesség különböző szintjein álló tudni vágyóknak megkülönböztetés nélkül! Legyen az sok éves gyakorlattal rendelkező tanítvány, vagy akár a megvilágosodás bármely szintjét elért Arhatnak, Szenteknek, Mesternek, Gurunak egyaránt! Magában az a tény, hogy mindig a teljesség, a végtelen egység vesz minket körül, teljes bizonyosságot tud nyújtani bárkinek, aki kérdez, aki keresi a válaszokat! Közelebb hozza a végtelent, amely nem valahol nagyon távol van, hanem itt, mindjárt a bőrünknél elkezdődik, s marad kontaktusba velünk örökkön-örökké! Így ez, maga a megtestesült igazság! Ezt a minden körülmények között tapasztalható egységet, együttérzést akarták minden korban a bölcsek az embereknek átadni! Higgyük el, hogy ez volt a céljuk minden felfedezésükkel, minden találmányukkal, minden szólásukkal, minden „törvényükkel”, hogy ezt a mindig jelenlevő igazságot minél érthetőbben, minél egyszerűbben elérhetővé tegyék számunkra, hétköznapi halandóknak is! S, hogy miért! Hát azért, hogy ezzel is bizonyítsák, a tapasztalható világ nem valami csoda, ami csak a kivételezettek számára elérhető! A Minden 1 egysége nem valósítható meg, ha vannak, akik különbözőségekre hivatkozva, „felülről” osztják az igét! „Ahogy fenn, úgy lenn”! Ez annyit is jelent, hogy a tanító valaha volt tanítvány is! S, sorsfordító útjának elején ő is vétett el hibákat, tett különbségeket! Ezek azért is fontos, ha nem a legfontosabb felismerések, mert, ahogy beszélek, ahogy tanítok, annak egyeznie kell az általam mondottakkal, cselekedeteimmel, a bölcsességgel! Azt mondják a „puding próbája az evés”! Legyen jóízű az is, ahogy az egész elkészül! Nem kell, s nem is lehet a világtól elvonulnunk ahhoz, hogy rájöjjünk az igazságokra! A valóság elszigetelt magányában, nem válhatunk Törvényen kívüliekké! Kétségtelen tény, sokan keresik az igazság útját magányosan, elvonultan! De, ez inkább egy ügyes módszer a felismerésre, mind az egyetlen követendő útra! Az elvonulás teszi a teljes felismerést a helyére! Ha, el is vonulunk az emberektől, egy magányos helyre, csupán a civilizáció irritációja lesz, lehet kisebb! A felismerést óhajtó ember lelke, ugyan az a nyüzsgő városban, mind a magas hegyek között! Az érzelmeim már csupán az Egység felismerésével kapcsolatban is, nyilvánvalóan nem válhat külön! Nem fogok más igazságokat találni a hegyek között, mind a nyílt szavannán, vagy egy nyüzsgő városban! A kísértése egy nagyvárosnak mindig nagy! De, ugyanez a kísértés meg van, akkor is, amikor az ember magányra vágyik! A bölcseletek felismerésének „helye”, nem kategorizált, s nem olyan kivételezett adottság, amihez speciális körülményekre lenne szükség! Manapság, a múltban, s az elkövetkezendő időkben is mindig lesznek olyan elképzelések, melyek szeretnék a kedvező körülményeket magukévá tenni, s a kellemetlen helyzeteket, embereket, eseményeket elkerülni! S, azt gondolnánk, hogy azért kell a bölcseleteket elsajátítani, hogy számukra mindig az élet napfényes oldala jusson! Gondoljunk a titkos alkimistákra, vagy a Himalája hegyi remetéire! Ők számunkra még mindig a „mágikus” tudás letéteményesei, akik azért húzódtak ember nem lakta helyekre, hogy tevékenységük titokban maradjon, s azt ne kelljen senkivel sem megosztaniuk! S, hogy mit gondolunk a bölcsesség, az egység jellegéről, az megmutatkozik abban, amit mi itt a hétköznapokban teszünk! Ez a mi válaszunk a titkokra, kimondva, kimondatlanul! Mi hétköznapi emberek is bevezettük az életünkbe a titkosítást! Adatokat halmozunk fel arról, amit arra érdemesnek tartunk, s azonnal kódokkal látjuk el őket! Ugyan a belső tartalom nem olyan, de titkosítunk! Tehát az egység mindenki számára hozzáférhető, tapasztalható, hogy ne mondjam „egyetemes”, s mégis ennek a szónak hallatán elbizonytalanodunk! Hirtelen a saját kívülállásunkat kezdjük el félteni! Akkor én is ugyanolyan leszek mind a másik! Olyan mind az a… szomszédom? Na, nem, én ebből nem kérek! Ez az egység dolog nekem nem jön be! Magyarázhatják, ahányan akarják, de én ennek nem leszek a híve! Igen, pont ez a lényeg! Az egység pontos megnevezésével, meghatározásával lehet „csupán tiszta vizet önteni a pohárba”! Ezt kell az embereknek jól elmagyarázni! Szó sincs arról, hogy mindent mindennek össze kell keverni! A Minden1, az egység nem azt jelenti, hogy minden körülmények között a nyilvánvaló „okozatot” kell azonosnak látnunk, tapasztalnunk! Ez kutyulást jelent! Annál is inkább, mivel ilyen esetben mindig inkább az anyagi jellegű dolgokra összpontosítva rettenünk vissza az azonosság hallatán! Az egység a kiinduló „ok”azonossága! A tenger hullámai nem alakjukban azonosak, s nem is méretükben, vagy erejükben! Mindannyian „szüleikben „azonosak! Hiszen a végtelen tér, a végtelen idő, a végtelen lehetőség állandóan rendelkezésünkre van! Ami a problémát jelenti számunkra, az, hogy mi összehasonlítás képen a tudás mérlegének másik serpenyőjébe csupán véges természetű időnket, lehetőségeinket, intelligenciánkat tudjuk tenni! S, így, már az elején egyenlőtlennek érezzük a harcot, mely a másik fél megismerésének lehetőségét mutatja! Azt, hogy valami végtelen, mi emberek nem tudjuk jól értelmezni! Elsőre félelem jelenik meg, mert azt hisszük, hogy fel kell valamit áldoznunk ahhoz, hogy valami az ölünkbe hulljon! A Minden 1 azt jelenti, hogy az Isteni terv működik, s még pedig olyan hihetetlen intelligensen, hogy mindenkit, a kétkedőket, a hívőket, az ateistákat, s a bigottakat is ugyanazzal az alázattal helyezi olyan környezetbe, hogy minden kívánságuk teljesül! Hisz magunk vagyunk a Teremtő „saját képmásai”, tehát mi is teremtői környezetben, teremtői adottságokkal, s ezzel természetesen együtt járva, teremtői felelősséggel bírunk! Ahogy a magyar közmondás is mondja: Ki mint vet, úgy arat! Az egység, ami a mi egyetlen igaz tulajdonságunk, a rendelkezésünkre áll. Nem kell megszereznünk, nem tudjuk elvetni, nem tudjuk elkerülni! Ez az igaz útitársunk egész életünkben! Ami mindig, mindenben jelen van! No, de akkor miben is áll ez az Egység! A tudósok elkezdték a jelenségeket vizsgálni! Ez annyit jelent, hogy mindent számba vettek, ami anyagból, érzelmekből, érzetekből áll, de nem találták, meg azt az egy legkisebb részt, ami kiinduló pontként tudott volna szolgálni, mert ma már tudjuk, hogy az anyag kettős tulajdonsággal bír legalább! Az anyagra a kvantumtermészet jellemző igazán, s az tudati lenyomatú, nem anyagi! Tovább léptek vizsgálódásaikban, s tudatot kezdték el vizsgálni! S, arra a következtetésre jutottak, hogy a tudat alaptermészetében üres! Milyen érdekes, mert attól függetlenül, hogy üres, mégis mindig benne keletkezik minden! Üres, s mégis mindennek a kiinduló pontja, itt tartózkodik minden, s ide is tér vissza! De a legmeglepőbb felismerés akkor történt, amikor ezt a két szemléleti pontot egyszerre kezdték el vizsgálni! S, ez alapjaiban szüntette meg a dualitást, a kettősséget! Feloldódott egyetlen felismerés által a világ duális volta! Kétségtelen tény a tudat szélsőségek nélküli arany középút! Nem tudunk szélsőséges tudati jelenségeket produkálni, mivel azzal, hogy megjelent, már természetessé vált! Lehet, erkölcsi, etikai értelemben szélsőségesnek ítéljük meg, de mivel egyszer már megjelent a természetben, így minden jelenség természetes! Megállapították tehát, hogy a Tudat Határtalan Tiszta Természete, az Egység az, ami mindent áthat, tartalmaz! Megtalálták életünk szobájában azt a kiindulási pontként szereplő kályhát, amit mindig is kerestünk! S, ez a tudat természet mindenki számára rendelkezésre áll! Buddha azt mondta, hogy ez minden ember veleszületett tulajdonsága! Tudatunknak ez a nyitott határtalan tiszta természete az, ami mindig rendelkezésünkre áll! Ez az, ami összeköt minket, mindennel, mindenkivel! S, mivel lehetőségeit tekintve határtalan is, mindegy Kívánságteljesítő Ékkő, mindenki meg is tud, ja, általa teremti saját maga részére és embertársai számára is, bármilyen jelenséget, annak minden hasznával, s kárával együtt! Ez a beazonosított, határtalan tiszta potencialitás, a tudatunk részéről olyan lehetőséget tár fel előttünk, melyek elképzelhetetlenül gyönyörűséges távlatokat, bizonyosságokat tartalmaz számunkra. Egy csodálatos és felemelő érzéssel lettünk általa gazdagabbak! Mert általa rá kellet, hogy jönnünk, hogy saját tudatom természete azonos Buddha tudatának természetével! Sőt, saját tudatom természete azonos Szűz Mária tudatának természetével is, stb.! Ez a térszerű szabadság azonosság az, ami lehetővé tudja tenni, hogy minden élőlény minden kifejeződésének értője tudjak lenni! Megérthetem, mondjuk a bálnák, a delfinek beszédét! Mert most már tudom, hogy tudatunk alaptermészete azonos! Ez az általános, mindennap fellelhető Egység igazság, mindenki által beazonosítható bölcsességgé vált! Rájöttem, hogy amit kerestem, az nem csak a mindennapok igazsága, hanem maga a Teremtő Teljes Igazságát is tartalmazza! Meg van, hogy az alkimisták titkolt tevékenysége”milyen arany átalakulást keresett”! Most már értjük a mondás lényegét: „Adj Isten, Fogadj Isten! Be tudtuk azonosítani Hermész Triszmegisztosz legendás igazságának igaz értelmét! Amint a mennyekben az Istenek laknak, ekként itt a Földön is Istenek laknak! A Teremtő Teremtőket Teremtett! S, mi is minden cselekedeteinkkel ezeket a minőségeket gyakoroljuk, s terjesszük tovább! Ez hozza létre a létforgatagot! Úgy, hogy amikor felelősöket keresünk, azon nyomban megakadhat a szemünk saját magunkon! Hiszen, ha valamit meg akarok változtatni - mind a megváltó Jézus-, vagy fel akarok ébredni –mind Buddha- saját káprázatom álmából, a felelős, s egyben, akire teljes mértékben hatni tudok, az én magam vagyok! • Tudom a külső felelősöket sokkal gyorsabban meg tudom találni, de ő rájuk csupán példamutatásommal tudok hatni, de lehetnek felelősek mindenért, amit magam nem végeztem el! Meg van! Az Egység felismerése, a mindent átható tudat természet megadta számomra az igaz bölcsességet, amit kerestem! S ezen a ponton nagy bizalom alakul ki a Teremtővel, s saját magamon keresztül a körülöttem élő világgal kapcsolatban! Megjelenik a béke! Magamban, s rajtam kívül is! S, ahol megjelenik a béke, ott vele egy időben kiteljesedik a harmónia! A béke és harmónia megjelenésével egy időben megkapjuk a legnagyobb jutalmat: a félelemnélküliséget! S, az a világ, melyben Béke, Harmónia és Félelemnélküliség van, az egy Tökéletes világ! Így válik ez a három gyönyörűséges szó egymással kart- karba öltve az egyetlen igazság megtestesítőjévé! Az egyetlen valóság megteremtőjévé! A világ csodálatosan egyszerű leírásává! Az Egység Bölcsesség Tökéletessége az emberi tudás kifejeződésének csodálatos bizonyítéka, a lehetőségek aranykulcsa, maga a Teremtő felismert akarata!
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.