Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Forrás

2020.09.22

A Forrás!

A kezdetek, a legizgalmasabb, fel nem tett kérdések témaköre.

Az alap.

A soha nem vitatott alap. Beszélhetünk globális méretekben, s kisebb, emberi, személyes forrásról. Minden ember a saját nézőpontjából vizsgálja, értelmezi a világot, s így teljesen biztos, mindenkinek más arcát mutatja. ebben nagy jelentősége van a személyes előtörténetnek, a vélt igazságnak, s nem utolsósorban a célnak!

Mi a cél!

A cél az ami összeköti, összekötheti az embereket. Erre sok féle emberi változat létezik, de tény teljesen ez senkit sem elégít ki. „ …valami van, de nem az igazi…! Lehet vallás, politika, társadalmi helyzet függő, a kialakult vélemény mindig összetett, senkihez, semmihez sem hasonlító eredmény.

Érdekes módon, az a nézőpont, hogy én speciális vagyok, hiszen tapasztalom a különbözőségemet a többi embertől, de mégis, a többi ember ugyanígy nem speciális, hanem statisztikailag egyforma. Abban, hogy mások! Érdekes módon ennek az azonosságát látom csak, a benne rejlő különbözőségeket nem.

Miért fontos a kiindulás!

Ha, esetleg rájövünk valami jellegzetes eseményre, tanításra, egyből meg akarjuk osztani azt! Ha, nekem tanítás volt, az másnak is az. Ez igaz, de nem annyira, mint amennyire én azt gondolom! Ez itt a nagy tévedés! Minden ember személyes történelme mindig más, elérendő céljaik is különböznek, de én azt hiszem, hogy az én tanácsaimra van szükségük. Mivel a motiváció lecsengőben van, így előkerültek a motiváló emberek, a guruk a choachok.  Végtelen szövevényes módon elmagyarázzák miként van szükségünk rájuk- az ő szempontjukból! S, itt ez a lényeg, nincs tisztázva a lényeg. Az alap! Jelentkezem egy előadásra, de az mindenkinek mást jelent! Az indokok különbözőek. A kíváncsiságon túl, sok minden lehet a mottó. De, legfontosabb az lenne, hogy az előadó nem szabadna, hogy elveszítse a fókuszt! Mert az előadásomra jelentkezett, azért nem biztos, hogy fog valamit kezdeni az ott elhangzottakkal.

A személyes történet a legfontosabb. Ezért a régi időkben egy mesternek nem sok, néha, egy időben csak egy tanítványa volt. A kapcsolat, az ismeretek, az átadás mindenkinek más volt, egyenlőséget nem igen lehetett felfedezni. Jelenleg egy ilyen előadás tiszta üzlet. Én mindenkitől megkapom a tiszteletdíjamat, nekem már sikeres volt az előadás! Hogy, neked is az legyen, figyelj, s tanulj! Még ezt sem ismerik fel. Többen vannak, jó a társaság, vannak szimpatikus emberek, nők, férfiak, kutyák esetleg, s utána mindig jó buli szokott lenni. Hát ez, nem szabadna, hogy cél legyen. pedig sokszor az. A másik lényeges eljárás, a hihetetlen érdekes kérdések garmadája. Válaszolni egyikre se tud, de nagyon jókat kérdez! Kimondatlan fokozott elvárással van a kérdések megléte iránt, de válaszolni nem tud, nem akar! S, még sokszor a megoldásra való törekvés is kimarad! „ Mondják, tarts távolságot olyan emberektől, kiknek minden megoldásra van egy problémájuk!

Visszatérve az eredeti feltevéshez, a forrás, a lényeg, a megoldásra váró, kiindulási pont beazonosítása talán fontosabb annak megtalálásánál.

A Forrás!

Az élet folytonosságának állandósága keveseket gondolkoztat el, miként indult el minden!

Mondják Ősrobbanás! Kész válasz!

Mondják,”… arról az asztalról lehet elvenni valamit, amire előtte lerakták azt!”

Ősrobbanás!

A kezdet, a forrás! Egy olyan valami, ami magában hordoz mindent. Egy végtelenül tömörített, zanzásított Minden1.  Érdekes a tudomány nagyvonalúsága! A legfontosabb kérdést elnagyolja. Nem is taglalja, egyszerűen elmondja, elfogadja, hogy ez a kiindulási pont. Még saját kérdéseire sem adja meg a választ! Egyszerűen, megegyezés szerint elfogadja azt, amire nem is akar gondolni! Pedig, már csupán a kérdés is olyan információkat tartalmaz, ami mutathat a megoldás irányába.

Az Ősrobbanás után, honnan tudja az anyag, hogy milyen eseményeken kell átmennie. Elég még nem volt semmi, s utána- nem tisztázott forgatókönyv szerint- miként kell az eseményeknek következni! Sorrend, s Feltételekhez Kötött Függő Keletkezésben miként jönnek a történések, megadott törvények szerint! Miként alakult ki a polaritás, a dinamizmus, s statikai viszonyok. Miként alakultak ki a változások viszonyai. Sok makacs kérdés! Mi hozta létre az energiát, mi indította el a mozgásokat, úgy hogy előtte semmi nem utalt arra, hogy lesznek itt hirtelen olyan dolgok, hogy nem is gondolnád! Egyáltalán, semmi sem volt, ami tudatta volna azt, hogy fogok tapasztalni, s ezek folyamatosan jönnek rendszerben egymás után, főleg, hogy ezek látszólagos különbözőségük ellenére nagyon is egyfelé mutatnak.

Bolond a helyzet!

Érdemes lenne behatóan foglalkozni a forrás témakörével. Trumpa szerint” …döljünk rá a kényes pontokra…!

                A buddhisták elegánsan kitérnek azonban a kérdés elől. A kezdettelen idők fogalom körével dolgoznak. Alap princípium, hogy minden van. – tér s idő elfogadva, nem vitatva. Az idő, mint olyan kipipálva. Az állandó most megingathatatlan ideológiája kizárja a felesleges kérdezősködést.

De, honnan van a mindent működtető energia. Ez jelenleg a legfontosabb. De, lehet, amint haladunk a megoldás felé, újabb lényeges kiindulási pontok fognak megjelenni.

Tehát a Forrás. Hol van, ki a felelős mindenért, mindenkiért, minden megjelenési formáért, mozgásért, stabilitásért.

Elképzeléseim szerint Hermész alapú a világ! Az igazság több féle formában megmutatja magát. Nem ugyanaz, mindenhol, hanem az” olyan, mint” igazságmintáját követi. Szerintem a régi korok bölcsei minderre az alapigazságra hívták fel a figyelmet, látszólagosan különböző formában.

Erre utal Hermész Smaragdtáblájának „híres” ahogy fent, úgy lent kitétele. De, akár a „Tamana-elv”, vagy a Dörmögő Dömötör: „ A csibe ugyanolyan, mint a tyúk, csak kicsibe.” igazsága.

Amint egy, nagy tanítás halmazzal találkozunk, egyből az eredendő: Minden1-re kell gondolnunk. Hagyományaink megőrizték, a tudás átadás lényegét, de miértje homályban maradt. Legalábbis, így néz ki.

De, ha ez igaz, akkor minden nagy pl.: építmény is, emiatt, az igazság miatt lett megalkotva. – lásd: egyiptomi piramisok"! - most ne érintsük, a máshol is van piramis témát.

Ezzel már majdnem igazolható a mérete is. Nagy dolgot, nagy igazságot adtak át nekünk, magában a piramis megjelenésében.

Véleményem, s kifejtésem eredménye szerint, itt nem csupán egy építményről van szó, amit lehet fényképezni, s lehet vele dicsekedni.

Nagy, fontos, mindent alapjaiban érintő tudásnak engedelmeskedve, maga az egész, egy összefüggő bölcselet, mely kicsiben mutatja be a világ működését. Mindent egy helyen.

( a Smaragdtábla első része)

S, mert tudták az általuk használt nyelv nem marad fenn örökké, ezért alkalmaztak egy olyan jelrendszert, ami mindenki számára érthető, hiszen gondolati azonosságokon keresztül kommunikál, nem befolyásol, hanem elmagyaráz.

Az ismert, máshol kifejtett piramis alak tanítást, most egy finom anyagi szintre fokuszáljuk.

Ha, ebben minden benne van, akkor helyileg be tudjuk azonosítani a forrást!

Igen, szerintem utalást, s megvalósítást találunk a piramisban a forrással kapcsolatban. Utalást, helyre módra, kivitelezésre egyaránt.

Csupán felsorolás szerint leírva, a következő lehet a leírás.

  • Mivel egybefüggő, mindenre kiterjedő tömörített tanítást várunk, ezért minden egyes dolognak jelentősége van. – még az elhordott köveknek is-.
  • Utalás a Smaragdtáblára, a piramidion! Ez összekötő kapocs a tanítások egységét illetően.
  • A modell, - a világ leírásának kicsinyített mása - maga a piramis! – ők, az egyiptomiak nem így nevezték!
  • Ebből a világból,- összekötő kapocs maga a tér – a modell kicsinyített formában bemutatja a magyarázatot, a piramis alakot.
  • A négy oldala a négy egyiptomi Isten mindent körülíró alakja, ül meditációs ülésben egymással háttal.  Hátuk energia vezetékei – susumma – adják a „tórusz” gerincét. ( Sakkarában már megtalálták a központi csatornának megfelelő „helyet”…)
  • Ahol a szív szintjén az energiák találkoznak, nem csupán egyesülnek, hanem „tért is váltanak”! Itt a FORRÁS helye. Möbiusz pontja, térváltó csillagkapuja, a „Sem nem tér, sem nem idő” megvalósítása.
  • Az eddig felfedezett termek- királyok, királynő terme – mind a valóság megfogalmazásai, adott lényeggel, szerepeket bemutatva.
  • Anyagi szintű világleírás maga a piramis teste. Ennek nem anyagi megfelelője finom anyagi „másolata”, ellentétként kiegészítve egy piramis alakot formáz, lefelé néző kialakítással. Ugyanúgy rendelkezik az anyagi testnek megfelelő „termekkel”, ellentét párként az egyensúlyt képviselve.
  • Természetesen még több felfedezni való kialakítás van magában a piramisban, de ezek felfedezése inkább adminisztratív akadályokban ütközik, mint tudományos ismeretek hiányára.
  • nem lényegtelen mindent befolyásoló körülmény, hogy az egyiptomi hatóságok ellenérdekeltek a turizmus miatt, hogy segítsék az ásatásokat, s minden olyan tudományos, spirituális megfejtést, ami elhomályosítja az egyiptomi misztika varázsát!