Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MÖBIUSZ SZALAG Ennek az elmélkedésnek az adott okot, hogy a mindenségben meglévő egységet szimbolizálja! Egység a minden napokban, egység a tudományokban, a bölcseletekben! A bölcsek mindig olyan időtálló igazságokat kerestek s találtak, melyek minden korban irányt mutatóak az őket megtalálók, s használni tudók birtokában! Tették mindezt egy mindenben fellelhető közlési forma – a szimbólumok - segítségével, mely hitük szerint közvetlen módon mutatja be minden dolog alaptermészetét, változatlan módon! A Mőbiusz szalag vizsgálatakor két meghatározó jelentőségű bölcs szemléletének segítségével próbáljuk meg felkutatni az igazságok, eddig fel nem fedezett láncolatát! Kettejük párba állítása csak egy ínyencség az igazságokat keresők étlapján, s szemtelen társítása csupán e sorok írójának tudható be! Ők ketten, Hermész Triszmegisztos és Mőbiusz , Mindketten az alapigazságokat fektettek le munkáikban, s próbáltak meg felelni a mindenség alapvető kérdéseire! Hermész Triszmegisztosz Smaragd Tábláját, s az abban foglalt igazságokat, mint kiinduló pontot! „”Ahogy fenn úgy lenn amint kint úgy benn! „” Minden a nemeken alapul! Állítsuk őket párba, hogy egységet alkossanak! Legyen a férfi aspektus Hermész Triszmegisztosz, s női princípium Mőbiusz! Mind, aktív teremtő minőség van jelen, Mőbiusz a már meglévő energiának felhasználója, átalakítója! Tekintsük, át hogyan hozhatnánk kapcsolatba eme elméleteket, s kezdjük is el azonnal szemléletünk templomának építését! Vegyünk egy szalagot, s kiindulásként • Amikor egy általános megfigyelés alkalmával vizsgálódunk, akkor egy szalagnak van eleje, vége, hossza, szélessége, s még két oldala is. Ebben az esetben ez a forma rendelkezik egy területtel melyet meg tudok mérni, s ez által ki is tudom számolni. Amennyiben ezt a szalagot Hermész Triszmegisztoszi elvek szerint a két végét összeillesztem (az ellentétesnek látszó oldalakat találkoztatjuk), akkor megkapjuk a Möbiusz szalagot! • Amikor ez elkészült, akkor egy igen érdekes kettős tulajdonsággal fog rendelkezni az általunk elkészített modell! Az egyik dimenziója véges lesz a másik végtelen! A szalag szélessége az alapértelmezéshez képest nem változott, tehát ez véges maradt! Azonban a másik paramétere végtelen lett! Ez így egy olyan kettős tulajdonsággal rendelkező bemutató tárgy, amely ebben az értelemben (is) az élet kettős jellegét mutatja! GYÖNYÖRŰ! • (itt jegyezném meg a / szalag és, mind a föld / végtelen- véges példáját, mint filozófiai tanítást, egyszerűen csodálatos!)(mint érdekesség: az egyik 2d a másik 3d huhúúúú! )(nem azonos mennyiségek – még „d „s-ben sem, s mégis – "EGYETLEN VÉGES TÁRGYBAN BEMUTATHATÓ!" Bontsuk ki ezt a felvetést alaposabban! A művelet által – hogy egy önmagába visszaforduló csavart szalagot készítettünk – fontos információkhoz jutottunk! A szalag mielőtt még nem került egymással kapcsolatba véges természetet mutatott! A sors fintora által azonban kapcsolatba kerültek végeik egymással, de nem, úgy ahogy egy egyszerű szalagot összekötnénk, hanem úgy ahogy sok esetben az ember nem várja a dolgok alakulását! PONT FORDÍTVA! Tehát a fordított oldalak kerülnek kapcsolatba egymással, ami Hermész Triszmegisztosz szerint a természet alaptörvénye! A két vége kerül kapcsolatba egymással – fordított elvek szerint – s a végtelenséget mutatják meg nekünk! • Alkotó elemeiről elmondható, hogy van eleje, vége, súlya, színe, zamata… egyáltalán minden olyan támasztéka meg van, amit az ember érzékszerveivel be tud azonosítani, tud kommunikálni velük! • Az ellentétes pólusok találkozása megszünteti az ellentéteket, béke és s harmónia születik! • Ami eddig statikus volt és véges – egy férfi és egy nő – az ez által a találkozással megvalósítja a dinamikus végtelent! • Ezt élik át a szerelmesek, amikor egymásra találnak – két véges emberi élet egymásra találása a végtelenségnek ad esélyt megnyilvánulni -, s ekkor minden a helyére kerül! Ez jelenti a „” műsornak mennie kell „”! ( A Smaragd Tábla második törvénye – miszerint minden a nemeken alapul – az eddigi véges léte a végtelennel lesz csak magyarázható) A másik igen érdekes megfejtésre váró körülmény, hogy látszólag össze nem illő, mennyiségeket hoz össze úgy egy tárgyon belül, ami eddigi ismereteink szerint nem volt lehetséges! A szalag szélessége 2D –s tehát véges, míg az erre merőleges paramétere végtelen! De nem elég hogy össze sem illenek, de még határosak is egymással, vagy ami még különösebb, jelen esetben egymás nélkül külön el sem képzelhetőek! Már ez magában is egy komoly tanítás, hogy a 2D nélkül a 3D, vagy a végtelen nem magyarázható! Tisztán látható, hogy a 2D a 3D-vel nem azonos, de el sem választhatóak egymástól! Valamint határosak egymással, méghozzá maradék nélkül! Talán érdemes lenne elgondolkodni milyen kapcsolatban, van egymással a véges s a végtelen. E szerint az értelmezés szerint nincs ebben a felfogásban semmi ellentmondó, de kétségtelen tény, hogy a két minőség nem ugyanaz! A mai kor matematikai ismeretei szerint a végtelennel történő bármilyen művelet értelmetlen! Jelen esetben úgy tűnik, hogy nem értelmetlen, hanem inkább érdemes vele a kapcsolatot keresni, hiszen úgy viselkedik mind egy abszolút befogadó közeg! Az eddigi hideg, kiszámíthatatlan végtelen, mint „” együtt érző anya „körülöleli azt, akivel kapcsolatba kerül! És még az általunk felállított (matematikai…) szabályokat fel is rúgja! Milyen dolog ez! Lám a végtelen megismerése felé fordultunk, s Ő tárt karokkal vár minket! Minden pillanatban a végtelennel vagyunk határosak, de ezt eddig nem tudatosítottuk magunkban! Érdekes, a végtelen milyen távolinak tűnik, pedig már itt, a bőrünknél elkezdődik! Kapcsolatot vele nem szívesen létesítünk, de kétségtelen tény, hogy ez a kapcsolat soha nem szűnik meg, mindig fenn áll! Ez egy alapvető ellentmondásra hívja fel a figyelmünket! Ugyanis amit mi nem akarunk elfogadni – legyen ez a saját végtelenségünk, határtalanságunk, határtalan lelkünk – mégis megfellebbezhetetlenül jelen van! Ott áll állandóan mellettünk, s vár, hogy mikor fordulunk feléje. Mikor ismerjük el, hogy kezdettelen idők óta nélküle el sem képzelhető semmi, ami megjelenik a valós életben! Ez a Mőbiusz Maximus Absolotum! A jelenségvilágban csak relatív szinten van különbség! ( A kiinduló pont azonos mindenben, ami megjelenik, s ami nem! A megjelenés mintázata mutat végtelen sokszínűséget. S ez az a körülmény mely félrevezet minket! Mint érdekes körülmény kívánom megjegyezni, hogy amit mi relatív szintnek gondolunk, az egy igazi idillikus állapotnak a feltételezése! Egy igazi fantasztikus elméleti fejtegetés. hiszen a valóságban minden egyszerre minden szintet tartalmaz, minden szinttel kapcsolatban van (relatív, abszolút… stb.)! Abban az esetben, amikor relatív dolgokra hivatkozunk, akkor úgy állítjuk be a körülményeket, ahogy azok a természetben soha nem fordulnak elő, nem ragad ki éltető közegéből! A relatív szint egy egyoldalú megközelítés. Példáinkban a relatív szóhasználat azt jelenti, hogy a legegyszerűbb, a legkönnyebben megközelíthető, a mindennapi élet adta lehetőség! A természet a mindennapokban feltételekhez kötött függő módon mutatja be a valóságot! Kapcsolatrendszerekben gondolkodik, s nem ismeri a kiragadott példákat, különállóan! Na de vissza az eredeti folyamba! ) A Mőbiusz egyik legfőbb tanítása: MINDEN 1! Ez a tétel bebizonyítja nekünk, hogy az élet elválaszthatatlan a haláltól. Nem különbözik tőle az elkeseredettség napjaiban, de nem is azonos mikor a teremtő bőségszaruja reánk önti csodálatos gyümölcseit! Megtapasztalhatjuk azt az eredendő bölcsességet, hogy valaminek meg kell halnia ahhoz, hogy valami megszülessen! A lényeg az úton járás! Érdekes azt elgondolni, hogy valaki, aki a Máriusz szalagon jár, észre sem veszi azt, hogy pozíciója megváltozott! Egy külső szemlélő számára hol kívül, hol belül halad! Hol szabályosan, hol fejjel lefelé! Élete folyamán az ember nem tudja megállapítani mikor, jár, jól s mikor tűnik úgy, hogy saját maga ellen cselekszik! Egy speciális Máriusz mókuskerék! Filozófiailag végtelen mennyiségű tanítással szolgál. S mivel a dolgok színét és fonákját s annak átmenetét is szinte zökkenőmentesen tudja elénk tárni, ezért abszolút alkalmas arra, hogy az életnek nevezett folyamat lehetséges változásait bemutassa! Szinte maradéktalanul azonosul az egyszer fenn egyszer lenn filozófiájával, a változékonyságot s az ürességet veszi középpontjának! „” A kettő nem ellentmondás, de nem is ugyanaz. a kettő egysége a középút. Bárcsak megérteném szélsőségeken túli természetét! „” Továbbiakban beszélhetünk a Máriusz szalag MINT ELMÉLET összetettebb értelmezéseiről, a teljesség igénye nélkül. hiszen ha „„MINDEN 1 „”, akkor lennie kell Külső, Belső Titkos és Végső Máriusz-oknak! Attól függően, hogy hol jelennek meg, illetve inkább, hogy milyen formájukban fedezzük fel őket! Minden cselekedet, minden mozgás, minden történés, MŐBIUSZ tulajdonságokkal rendelkezik! Megfigyelhetőek a mindenséget felépítő elemek külső formái, mint természeti erők! Külső vagy Alap Mőbiusznak hívjuk ezeket a külső, tapasztalható jelenségeket melyek utalnak az elemek és a velük történő eseménysorokra, működésekre, minőségekre felfedve eddig nem ismert vagy fel nem ismert jelenségeket! Néhány elgondolkodtató példa a Külső Mőbiuszra: a szél elem Mőbiusza milyen lehet? Pl.: hol van, amikor nem fúj! A mindenség csillagai mikor feladatukat bevégezték fekete lyukakká válnak. A Nagy, reccs és a Nagy, bumm, kapcsolata, Stb. stb.… A belső Mőbiusz lehet az élet, mint folyamatkülönböző állomásai! A fogantatás először, mint szellemi történés, mely átmegy fizikálisba! S ilyen a halál is! Nem kerülhető meg az a felismerés hogyan válik a tapasztalásból gondolat! Gondolatból cselekedet! Cselekedetből érzelem! Érzelemből kapcsolat! Kapcsolatból új élet, új dimenzió, új kifejtés! Az ihletből így válik műalkotás! Így lesz az étvágyból főzés, majd egy jóízű családi étkezés, s a dolgok elrendeződnek! ÍTT ÚJABB SPECIALITÁSA IS MEG MUTATKOZIK MŐBIUSZ SZALAGNAK! Tisztán megmutatja, hogy a mindennapok jelenségei hogyan kapcsolódnak a tudat minden rezdüléséhez, s a kettő között hogyan történik meg az átmenet! Minden dolog átmenet jellegét, káprázat mivoltát! A dimenziók között is ők tartják a kapcsolatot! Tehát olyan speciális tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek univerzális átjárást biztosítanak minden létező és nem létező összetevő között! Nagyon izgalmas! Se vele se nélküle! A szeretkező természet nélkülünk nem lelné örömét az állandó ölelésében! S nem utolsó sorban a Végső és Titkos Mőbiusz: Ember tervez, Isten végez! Ez a Mőbiusz elv, s ez a megoldás is! Mindenben a legizgalmasabb az átmenet! A Metamorfózis! A Phowa! A Tantra! Hermész Triszmegisztosz és Mőbiusz mindent megtermékenyítő násza! Mindenség állandó szeretkezése a mindennapi véget nem érő egyesülése! A NYITOTT HERMÉSZI SZALAG, ÖSSZEKÖTÉS UTÁN MŐBIUSZT AD! S EZ FORDÍTVA IS IGAZ. AMENNYIBEN EGY MŐBIUSZT AKÁRHOL ELVÁGUNK HERMÉSZI IGAZSÁGOKAT KAPUNK !!!!!!!!!!! LEGYEN VILÁGOSSÁG, BÖLCSESSÉG EGYÜTTÉRZÉS, SZERETET MINDENBEN, MINDENHOL, MINDENKOR
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.