Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egyiptomi melldísz! Mint a neve is mutatja az egyiptomiak melldíszként használták. Nem tudni, hogy valaki is megpróbálta volna megfejteni, mi van ábrázolva ezeken a remekműveken ilyen finoman és részletesen. Nem vagyok hivatalos szimbólumfejtő, s egyiptomi szakértő sem. Amit megteszek, az egy leírás arról, ami látszik, a saját elképzeléseim szerint! Azt hiszem végül is az ilyen ábrázolás egy olyan egyszerű, mindenki által érthető közlési forma, ami csupán az ismeretek univerzális módja miatt is, mindenki által ismert, érthető és világos! • Mellékesen meg jegyzem itt, hogy szerintem az írásbeliség megjelenése csak kicsit segített a bölcsesség terjedésének, de inkább a titkosítást vezette be. A több nyelv is tulajdonképpen a „hanyatlás egyik”, ha nem a legszembetűnőbb jele, hiszen a gondolatok közvetlen cseréje helyett, már a szavakban történő kommunikáció leegyszerűsített formáját hozta létre. Elősegítve, még jobban a különbségeken alapuló világszemlélet kialakulását! No de vissza eredeti témánkhoz! Közvetlen módon, egyszerűen, konzekvensen, világosan. A melldísz, mint a neve is mondja mindig a mellen helyezkedett el. A mell magasságában van a szív, az ember és a mindenség központja. Maga a kép, mint jel, s mint közlési forma, a maga közvetlen módján egy „teljes információs leírás” képiesitett, tömörített formában. A szív szintje az igazságok otthona, viselőjének, s a Kozmosznak a központja! Jelentésében annyit tesz, mely egyben az ember lényegét is adja, hogy aminek a szív ad erőt, energiát, az a természet tökéletes kivetítése! A szív sugárzó energiája védjegy is egyben. Utalás és egyben felhatalmazás is viselőjének s a Világmindenséghez fűződő viszonyáról! Ami elsőre feltűnhet, az a szimmetria „természetes” megjelenése. Ez alatt azt értjük, hogy nem teljesen szimmetrikus, csak olyan mintha az lenne. A szimmetria természetes megjelenése a férfi és női energiák egymással vívott harcának, kiegyenlítődésre irányuló kifejeződése! Ábrázolása az életből merített témát, helyzetet mutat be, melynek felismerése után, azt elfogadni és gyakorolni kell. A ábrázolt alakok és formák a természetben így, ebben a formában nem jelennek meg, nem megtalálhatók, nem azonosíthatók be. Így nem nehéz számunkra feltételezni, hogy a melldísznek szimbolikus értelme van! Központi figurája egy ember alak! Amely fél térdre ereszkedve balról jobbra néz. Mindkét kezével”egy aranyozott szélű látszólagos szökőkutat” fog. Feje felett egy kartus látható skarabeusz és Napábrázolással. Előtte s mögötte egy- egy szemben álló Hórusz látható váltott felemelt lábakkal. Egy jelképes napon állnak. Az ember s a sólymok azonos színekben pompáznak. Alattuk hét részre osztott „fűrészfog szerű” alapzat látható. A sólymok fején egymással szemben álló kígyók láthatók, melyek nyakán „ankh” lóg. A látszólagos bemutatás után, érdemes a melldísz „működésének” szentelni figyelmünket! A melldísz a szív szintjén a Mindenséget működtető energiák, Istenségek, bölcsességek egyesített erejét mutatja be nekünk! A lánc segítségével keretbe foglalja viselőjét, mindegy felhatalmazva és védve őt! Központi alak, egy fél térdre ereszkedett ember! A világ, s a megjelenített Istenember kapcsolatára utal! Az ember elkötelezetten, bölcsen, együttérzéssel fél térdet hajt az őt körülvevő világ, s annak működése előtt! Elfogadja abban a neki jutott helyet, s együttérzéssel, közös akarattal része annak, s működteti is azt! Egyszerre szimbolizálva a szerető együttérzés, s az Egység Bölcsesség Tökéletességét! A szimbolikus szökőkút, mely a fejből száll fel, s hull alá az embert körülvevő erőtérre utal, melyeket uralni tud! A térdelő alak alatt elhelyezkedő alapzat, mely összeköt minden szimbólumot az emberi test és a mindenség hét szintjének kapcsolatára utal, mind örök egységre! A felette elhelyezkedő szimbólumokkal való kapcsolatára inkább az alázat és az együttműködés jellemző! A feje felett két részre osztott kartus skarabeusz és Nap ábrázolása az ember által elérhető teljességet fejezik ki! A Földből kiemelkedő, jobb és bal oldali, szintén Napábrázolásokon, fél lábbal állnak a Hóruszok! Az Iskolák egymást kiegészítő szemléletének köszönhetően (Hórusz Jobb, illetve bal szeme iskolája) a tanítvány az elsajátítható tudás mindkét oldalával találkozik, megismeri azokat, s meg tanulja kezelni őket! Ezeknek köszönhetően gyógyító képességekre tesz szert! A Hóruszok másik lába az emberi aurával tart kapcsolatot, így jelezve, hogy a tanítások szintjei különböző erőket támogatnak, s különböző lehetőségeket tartogatnak az őket megszerezni kívánók számára! A sólyom ábrázolások fejétől kiinduló kígyók a beteljesedés fokozatait hordozzák magukon! Először a minden helyzetet univerzálisan meggyógyító „ankh” erejére tesz szert a tanítvány. Majd ezt a fokozatot elhagyva a megvilágosodást szimbolizáló kígyó adja meg a földi út elérhető legmagasabb beavatását! A kezdeti térdeplő alak tehát bejárta a tanítvány útját. A feje felett megjelenő kartus a tökéletesség beteljesedésének megvalósítását, eredményét adja! Az ember természetben elfoglalt lehetőségének megfelelően végigjárta a felemelkedés útját! Megismerkedett az őt körülvevő, s az Ő benne munkálkodó energiákkal, lehetőségekkel! Megtanulta az irányítás, az elfogadás, az alázat helyzeteit! Az út végigjárásával a felemelkedés minden szintjét bejárta, s ezzel a szimbolikus melldísszel, mind egy keretbe foglalta tevékenységét! A lánc, mely szimbólumaival, színeivel az ismétlődést mutatják, egyszerre foglalják keretbe a történet leírását, s mind egy szimbolikusan, s egyben valóságosan is megvédik annak hordozóját!
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.