Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

 

A Narmer Paletta
Talán az egyik legjelentősebb Egyiptomi lelet, mely korszakváltás tanúja az ókori birodalom kezdeti szakaszában! Szívesen hivatkoznak olyan elemzések, erre az emlékre, melyek nem, vagy csak töredékesen utalnak a predinasztikus korra, mind a mesebeli királyok korára! Kevés az adat, még kevesebb az információ, mely erre az igencsak hosszú, több ezer éves időszakára vonatkozik Egyiptomnak, mely a jelentőségteljes fáraók korát előzte meg!
Az Egyiptomot megismerni szándékozó emberek, nem foglalkoznak ezzel a korral, pedig, annak a lehetősége, hogy olyan csodálatos építészeti és kulturális emlékek jöjjenek létre, szükségesek voltak a hajdan volt uralkodók által vezetett, irányított birodalom minden megnyilvánulására! Fontos lenne ismernünk ezeknek az időknek a krónikáját, hogy valamelyest megmagyarázható legyen az a hihetetlen felemelkedés, mely komoly fejtörést okoz szellemi fölényével, monumentális szobraival, épületeivel az utókornak!
A jó termőtalaj teszi lehetővé a gazdag termés beérését, leszüretelését!
Egyiptom, a XXI.sz-i embernek olyan, mind "Aliz a csoda országban" története! Vagy, olyan mind, ha egy hollywoodi álomgyári filmforgatás! Itt senki sem kételkedik, csak csodálkozik és fizet! Fizetnek a turisták azért, hogy jól érezzék magukat, s kellemes emlékekkel, gazdagon távozzanak a piramisok országából! Fizetnek a régészek, s a kutatók is, hogy ott lehessenek, s kutathassanak, hogy adhassanak valamit Egyiptom népének, saját elődeik értékeiből! Így van ez jól elrendezve, elfogadva! Bemutatva azt, miként kell hatékonyan fenntartani az érdeklődést úgy, hogy látszólag mindenki jól járjon! S az egyiptomi cirkusz, több mind száz esztendeje töretlen népszerűségének tudatában ámítja az oda látogatókat, s ajándékozza meg őket, egy semmihez sem hasonlítható élményköteggel, melyet még csak hírből sem tudnak beazonosítani!
Elképzelni is csak töredékesen lehet azoknak a munkáknak a számát, melyek mind ennek a birodalomnak a méltatásával foglalkoztak, eredményezve megannyi elismerő címet!
Szerintem erre a számra még a fáraók is csak csettintenének, elismerve, igen csak nagy népszerűségre tettek szert úgy, hogy szinte egyetlen titkukat sem adták oda senkinek!
A kérdés már sok ember elméjében természetesen felmerült, hogy tulajdon képen mi is az, ami itt történt? De mivel titkait, csupán jelen korunk anyagi beállítottságú tudósai próbálják megfejteni, s az egyiptomi régészeti felügyelet eredendő érdeke is az, hogy minél hosszabb ideig így maradjon minden, ezért szellemi értékeinek felismerése nem lesz egyszerű feladat. S az sem elképzelhetetlen, hogy a lényeg örök homályban marad majd! Nekünk fényképezős utókornak, csupán Egyiptom titkainak kirándulós adatrögzítése maradt, valamint, hogy szájtátva, időnket múlatva fizessünk mindenért, amit vele kapcsolatban nem értünk!
De mire is próbálok rámutatni! Csupán arra, hogy a gondolkodás lehet más, az élet célja is lehet különböző, ami jelen kultúránkat az egyiptomitól elválasztja, de az a megfellebbezhetetlen igazság, hogy minden ember, minden korban ugyanazt az egy világot látta, tapasztalta, nos, ez a körülmény mindig azonos volt, van és lesz! Ez az egyetlen összekötő kapocs is elég kellene, hogy legyen minden titok megfejtéséhez!
S, elég is. Gondolom én, hiszen a megfejtés alapeleme az, hogy a múltban azért készítették el azt a műtárgyat, azt a templomot, azt a piramist, hogy az utókornak ne kelljen már ugyanazokon a rögös utakon végig haladnia, mind készítőjének! Hisz az apa is tudása legjavát adja át gyermekeinek, hogy azok, a készen kapott lehetőségek birtokában, azok ismeretében, azok felhasználásával tovább építkezhessenek, tovább fejlődhessenek! Ennek az igazságnak, Egyiptom minden fennmaradt, s elő nem került kincsére igaz kell, hogy legyen! Azért építettek ekkora piramisokat, hogy kikerülhetetlen legyen a kérdésfeltevés: vajon mi volt az a dolog, melyet ennyire meg akartak mutatni nekünk, hogy ilyen hatalmas építményeket hoztak létre! A piramisok nem lehettek temetkezési helyek, ezért nem kellet volna ennyi követ összehordani! A halál, minden építmény nélkül is, bármikor, bárhol fenn marad, ezt nem kell hirdetni! Inkább valami olyanra kellett, hogy felhívja figyelmünket, ami megéri azt a rengeteg befektetett munkát, leleményt, önfeláldozást, ami egy ilyen hatalmas építkezés kivitelezésével járt!
Azt gondolom, hogy szinte csak sejteni lehet azt az életvitelt, amit ebben a korban az emberek követtek! A mai szinte teljesen ellentétes minden elemében azzal a korral, ahol a középpontban nem a rohanás, nem a nyerés-vesztés, s nem az anyagi javak hajszolása volt a cél, hanem időtálló szellemi törvények, szellemi igazságok megismerése, elsajátítása! Semmi olyan dolog abban az időben nem történt, aminek az elkészüléséhez pontos határidőre lett volna szükség! Nem érdemes beleélnünk abba a világba magunkat, hiszen annak a megélése másokra tartozott! De tanulságait, hagyatékát érdemes lenne megfejtenünk,s tisztelnünk!
Tisztelet. Így egyszerűen csak: tisztelet! Minden árcédula, minden reklám, minden marketing nélkül: egyszerűen a mindenkit megillető tisztelet, mely minden embernek, minden élőlénynek jár, hiszen Isten Szent ege alatt élt, él, s élni fog, mert egyszerűen Ő is hordoz magában üzenetet mindenki számára Istenről, Istennek, Istentől!
No, de vissza palettához, vissza eredeti fejtegetésünkhöz, hogy megpróbáljuk megfejteni mi is volt az a nagyon fontos dolog, amit ezzel az utókornak át akartak adni!
A bölcseleteknek, a minden korban beazonosítható megjelenése, kéz a kézben jár az időtlen igazságok közlésével! A Narmer paletta is olyan sorsfordító idejében készült az emberiségnek, Egyiptomnak, mikor is egy magasabban fejlett kultúra kinyilatkoztatásának eljött az ideje! Ez, a sorsfordító eseményeket rögzítő emlék, készítőjének tiszta szándéka szerint, névtelenül maradt az utókorra! Nem Narmer király készítette, hanem az Ő korának jelentős felismeréseit formálta meg üzenet gyanánt!
Mi volt az a nagyon fontos üzenet, amit közölni akartak velünk! Abban az időben nem írtak azért üzenetet egymásnak az emberek kőbe vésve, hogy megkérdezzék: hogy vagy, mit csináltál tegnap este!
Mire is gondolok itt! Arra, hogy egy elkészített tárgy, jelen esetben a Narmer Paletta, egy szent tárgy! Nem csupán szépművészeti értékekkel bír minden elemében, hanem összetett módon egy tudás esszencia, mely lényeges ahhoz, hogy a később történt események  Egyiptomban a helyükre kerüljenek! Azért, hogy az utókor tudjon róla, s a megfejtéshez hozzásegítse a bölcselet keresőit a későbbiekben! Közlendője olyan fontos üzenet, melyet, minden időben, minden korban ismerni, tudni kell az utánuk következő generációnak ahhoz, hogy példaértékű életvitelük végigjárható, s megvalósítható legyen! Ez volt a tiszta szándék!  Ez az igazi, mindenre kiterjedő utódgondozás!
Próbáljuk meg ilyen indíttatásból szemügyre venni a Narmer palettát!
A paletta két oldala ábrázolásokkal telítve, domborműves kidolgozással készült! A tudomány mai állása szerint,
" alsó és felső Egyiptom egyesítéséről szól, mely Narmer király nevéhez fűződik!"
 A szimbólumok világában az egyesítés mindig a természet alaptörvényeinek újra felismeréséről szól! Az ember időről- időre elfelejti, hogy minden egy! A rosszabb időszakok, a sötétségek korát mindig felváltják, a felismerések fénnyel tündöklő időszakai! Ilyenkor a felismerések korszakos rögzítése mindig az utókorra marad! Mikor a tudás megerősödve átveszi a hatalmat a megkülönböztetések felett, mindig boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus időszak következik az emberiség életében!
- Helyesebb lenne nem csupán emberiségről szólni, mind arról a szellemi lényről, aki felismeri élete jelentőségét, s megpróbálja elhelyezni magát a Mindenségben! 
Az, hogy Egyiptom alsó és felső része, egyesítve lett, az nemcsak földrajzi értelemben hordozott örömteli információkat az egyesülő nép számára! Ez csupán egy szimbólum! Abban az időben nem voltak határvonalak, örzött határátkelők, melyek felszabdalták volna Afrika területét!
Mind inkább arra a lehetőségére mutatott rá, hogy egyesíteni lehet minden, látszólag különálló dolgot, a jobb megismerés reményében! Egyesíthető a megtapasztalható világ minden alkotó eleme, látszólagos különállósága! A férfi és női energiák kiegészítik és kiegyenlítik egymást! A király szemlélete, cselekedete a természetben fellelhető rend megnyilvánulása, újra rendbe állása, a bölcsesség megjelenítését is jelképezi Egyiptomban! Az őt követő dinasztiák, a tudás és az igaz tökéletesség tovább vivői lettek! Ahol, s amikor megjelenik a természet igaz rendje, ott folytonossá válik az emberek, s az Istenek párbeszéde!
A Narmer paletta, ennek a jelentős eseménynek a beköszöntét jelzi!
Korszakos jelzés, korszakos alkotással, mely minden elemében tanítással bír! El kell elfogadnunk, hogy olyan ismeret átadással van dolgunk, mely szó szerint minden elemében tökéletes, s ezért fokozott figyelemmel kell minden részletét, s minden összefüggését felismernünk!
A Narmer paletta önmagában is tanítás! Alakja, tökéletes forma! Teljességében a bölcsesség tökéletességét formázza meg!
Kezdjük el először elemeiben vizsgálni a részletek tökéletességét, hogy azután az egység is tündöklőn megjelenjen előttünk!
A szín, a forma, az anyag az, ami első körben vizsgálódásunk tárgya lesz! Minden, ami megjelenítésre került jelentős információval bír!
"Anyaga aleurolit, ami a lerakódott agyag és homok keverékét jelenti, mely nyomás hatására, vagy cementálással jön létre"! A folyami agyag és a folyami homok a természetben egymás mellett találhatók! Lényegét tekintve ebből a két anyagból épül fel a folyóban minden! Bemutatva a természetesség elegyét, hogy minden, ami szükséges egy helyen található! Érdekes az a körülmény is, miként alakul ki az igazság, mely ennyire tartós! Figyelembe véve a több ezer éves lelet állapotát, jogosan merül fel a kérdés, vajon tartalmában is ennyire időtálló a paletta szellemisége! A későbbiekben be fog bizonyosodni, hogy a külcsín s a belbecs azonos szintű!
Alakja, s az hogy szimmetrikus formában gondolkodott az, aki elkészítette, fontosnak tartotta közölni azt, hogy a világ szimmetrikus!
Alakja emlékeztethet egy kehelyre, egy kancsóra, egyáltalán egy olyan formára mely tárolásra alkalmas!
- Ez a mai korban ábrázolva, egy szögletes téglaforma lenne, a könnyebb elkészíthetőség miatt, szellemi tartalom nélkül!-
 Az alak pontos információt jelentett, mert tároltak benne valamit! Valamit, ami fontos volt! A Narmer paletta egy tudást hordozó emlék! A forma, már magában utalás arra, ami szellemiségében, s nem csak, mint tárgyban benne, s rajta van! (Lehetséges azért nem ténylegesen korsó formájú maga a tárgy, mert az sérülékenyebb forma, nem tudott volna olyan hosszú ideig fenn maradni!)
Tehát, egy alak, mely tárol, és többszörös tanulsággal bír! Hiszen az ember is olyan, hogy egy életen keresztül, sőt életeken keresztül hordoz magában olyan élményeket, melyeket nem akar elfeledni, azt akarja, hogy mindig emlékezzen rá! Egy méltó edény, az ember is!
 Az alak, a forma meg van, s az anyag is adott! A megmunkálás igen kifinomult!
A váza anyaga semmiben nem különül a rajta ábrázolt jelenetek, alakok, formák színétől, anyagától!
(Talán még az a megelőlegezett használati funkció is, hogy ugyanis” egy festék dörzsölésre szolgáló használati tárgyról” van szó, még így, ebben a formájában is tanítással bír! Hiszen azt mutatja, hogy a látszólagos festés nem változtatja meg a lényeget, s ez a „tárgy” ledörzsöli, felmorzsolja majd azokat a hibás „színeket” melyek a lényegi igazság elfedésére szolgálnak! Abban a korban már ismerték a színeket tartalmazó ásványok használatát, de, itt még sem alkalmazták ezt a lehetőséget! Ez már egy igen figyelemre méltó tanítás! Az alkotó tudatni kívánta, hogy minden ugyanabból az anyagból épül fel az Univerzumban! Ugyanazok az elemek építik fel a látszólagos külső világot, mind az emberi testet! Mi, mindannyian, minden építőkövünket, minden díszünket a Föld Anyától kaptuk, kapjuk! A Föld és az Ő gyermeke ugyanannak az anyagnak, „még csak el sem különülő formája”!
A paletta két oldala részekre van osztva! A felépítésének részei látszólagosan el vannak határolva egymástól! Az idő múlása, s az élet eseményei alulról kezdve történnek!
A paletta kétoldalú domborműves megmunkálása talán a dolgok kétoldalú megközelítésére szolgál! Lehetséges, hogy az emberi test elülső és hátsó oldalára utal!
Az egyik oldal az, amelyik szimbolikusan az ember arcának megfelelő oldal, mutatja meg a külső, megfigyelhető események sorát, hármas tagozódást mutat! A legalsó részben, jelképesen is az, ahol az események elindulnak, az ember legalsó szintjét mutatja be! Két alak egymás mellett fut! Szinte semmi sincs rajtuk, menekülnek! Nem abba az irányba figyelnek, amerre futnak, hanem visszafelé tekintenek! Azt sugallva ezzel, hogy minden körülmények között a helyzetből való menekülés a fontos! Kezükben semmilyen eszköz sincs, jelezve, hogy a helyzet megoldására eszköztelenek! Űzött vadként menekülnek, - helyzetük ilyen - szinte állati körülmények között élnek, s ezt el akarják hagyni sietve! Azt az emberi világot szemléltetve, ahol a szenvedés, s az ebből való  menekülés, a lélek egyetlen lehetősége! Ez a tudatlanság, a sötétség kora!
A következő, középső szint már nyugodtabb képet fest! Ez az emberek világa, a központi hely, ahonnan minden szint elérhető, mellyel minden világ kapcsolatban van! Ez a világ megadja a lehetőséget a tovább lépésre, a fejlődésre! Szélesebb és magasabb is a rendelkezésre álló tér. Ez a megvalósítás, a lehetőségek birodalma! Az álló király felső Egyiptom koronájával a fején, nagyobb magasabb, mint az összes emberábrázolás! Teljesen kitölti a középső részt! Lábával tapos az alatta menekülő, emberek világán, s koronájával érinti a felső, harmadik rész isteneinek, a Hathorok világát! Itt jelenik meg először a Fáraó,(az emelkedett, bölcs uralkodó, az Istenember), mint a megvalósult világ ura, mely összekötő kapocs az alsó létsík embere és a felső, istenek világa között! A király jobb oldala, a férfias erők kiemelését, alkalmazását jelenti. Az út megtételéhez energiáinak dinamikus oldalát használja fel. A cél, a felemelkedés,a kiteljesedés, minden körülmények között! Magában a középső részben utalásokat látunk a király, - a bölcs ember -  által végigjárható fejlődési út állomásairól! Látjuk baloldalon, az út elején járó fiatal "uralkodót ", a megvalósításhoz szükséges eszközökkel a kezében! A kép központi témája az a pillanat, amikor a király legyőzi a félelem megtestesülését! A térdeplő alak, aki ereje végén jár, visszanéz megtett útjára, s megadja magát "uralkodójának" - sorsának! A szenvedő, anyagi világba süllyedt, teljesen elgyengült ember időszaka lejárt! Legyőzi őt a világ királya, a megtestesült Istenember! A Király lábain kirajzódó izmok ábrázolása mind a bejárt útról tanúskodnak! A próbatételek megedzették a királyt, bemutatva azt, hogy a hosszú kitartó erőfeszítés meghozza jól megérdemelt gyümölcsét! Az uralkodó ereje teljében elfoglalta méltó helyét! A jobb oldalon fent a Hórusz ábrázolás már utalás arra, hogy miként tudja majd az emberi létforma testéből, kiszabadítani a megélt tapasztalatokat! Tudva azt, hogy az orron keresztül vezet a legrövidebb, legközvetlenebb út az agyba, a földi tapasztalatok gyűjtőpontjához!
Ezen az oldalon a legfelső harmad az Istenek ábrázolásáról szól! Ők teljes egységben vannak jelen, tökéletesen kiegyenlített erőként! Egy pár Hathor ábrázolást látunk! Középen a fáraó nevével!
A paletta másik oldala, a lehetőségek azon részét mutatják be, ami a háttérben zajlik”, négy részre van osztva! Itt is alulról felfelé halad az események iránya! A legalsó részben az erő megtestesülése, a bika leszegett fejjel támadásra kész. A bal és jobb oldalon egy félköríves fal helyezkedik el! Kettejük között, alattuk, egy szinte összenyomva futó alak tárt kezekkel, szinte egyensúlyoz közöttük! A bika ereje indulásra kész, de falak állnak előtte. A változtatásra kész ember egyensúlyoz a benne munkálkodó erők között! Tettre kész ereje várja a feladatok kihívását, de a konvenciók fala haladásának irányában bezárná őt! Kritikus helyzet, mert ha nem tud elindulni, bajban marad!
A következő szint a megnyilvánulás erőit mutatja be! Az események elindultak, de a változás erői hatalmasak! Egy stilizált, misztikus állatpár hosszú nyakkal, egymást keresztezve, egy teljes spirális kört írnak le! Fejük egymással szembe néz! Ők szimbolizálják a természet erőit, az emberben munkálkodó kundalíni energiát, melyek uralása, féken tartása csak alázattal lehetséges! A két előre hajló alak is ezt jelzi!
Az események legmozgalmasabb része, a lényegi történések ezen az oldalon, a harmadik szinten történnek! A király, de mondhatnánk a fejlődésért elkötelezett ember megvívja tényleges harcát! A tettek mezejének koronáját hordja. Az előtte lévő alak kezében meghaltak a bölcsesség lótusz virágai! A négy „zászlót tartó alak” a küzdelem állomásait szemléltetik, a kezdeti zárt alakból, a sötét anyagból, megszületik Hórusz, a bölcsesség! A kép szélén felhalmozott, lefejezett tetemek, lábuknál a fejükkel szimbolizálják a teljes vereséget!
Ezen az oldalon a legfelső részben is az Istenek velünk szembe fordulva jelzik  világuk tökéletességét, középen a fáraó pecsétjével! A két oldal Isteni szintjének azonos megjelenítése utal arra, hogy a Hathorok világa változatlan, attól függetlenül, hogy mi emberek miként éljük meg azt a mindennapokban! Szeretetük változatlan irányunkban. A tökéletes elfogadás állapotában a cselekedetek egy ízűsége nem mutatkozik megkülönböztetésként! A szeretet mindig, mindenkinek kijár, mindenki szeretettel teli! A látszólagos változások, az események jó vagy rossz minősítése az isteni színjáték részei, csupán a megkülönböztetésbe menekülő ember káprázata! Bejárják a létezés minden szintjét, megmutatják a sokrétegű jelenség világot!
Elmondhatjuk tehát, hogy a Narmer paletta, Egyiptomban a bölcsesség, a tudás korszakának beköszönte kor keletkezett! Azt a nevezetes eseményt rögzítette, amelytől ez a kultúra magasan fejlett tudásával uralni kezdte a világot, s nyomot hagyott az egyetemes emberi kultúra dicsőséges könyvében!

 

 

 

 

 

Egyiptom másképp

 

A mappában található képek előnézete Egyiptom másként

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

használati-művészi-történeti jelentősége

(Bata László, 2013.08.08 18:27)

A leirás nagyon jó! Különös értéket képvisel számomra a halál-kultusz kérdőre vonása és az emberi test, mint "tároló-edény" bemutatása, annál is inkább, hogy ez a lelet számomra is egy vékát, amiben gabonát mérnek és bort, idéz alakjá, de sik volta ezt kizárja, ellenben lehetett minta ilyen edény formázásához, különbféle méretekben attól függően, hogy hány lapot erősitettek egymáshoz a keresztmetszet bezárásához (3.4,5...stb), továbbá mérete alapján esélyes a harcosok illetve a harc után az adószedők mell-vértjének kialakitására (egyik elől, másik hátul...). Az arc-festékkeverés céljára nem túlságosan kedvező a mérete, ha csak nem akkora arcokról beszélünk, mint a Húsvét szigeti fejek_?
De mivel nem vagyok egyiptom szakértő és nem is kivánok azzá válni, mert csak a fantáziámmal tudok a történelemben utazni, mint szerintem teszi azt mindenki más is, még akkor is, ha szakember, hisz a megtalálásakor a tárgy már kb. 5 ezer éve hevert eldugva, ennél fiatalabb tárgyak hitelét is képesek kérdőre vonni, tehát nem vitatkozom, mert önmagában azz a tény, hogy eljutottam az emberi tőrténelem idejének kezdeteihez, mert ezt a cikket elolvastam barátom tollából, igy a múlt évi meghiúsult "világvég" után ez már önmagában is örömmel tölt el, remélem kortársaimtól sokat tudok még meg arról a világról, ami amúgy is mint mérnököt mindig foglalkoztatott "kortalan", azaz mintegy elpusztithatatlan épitményeivel (pl.:piramisok), azaz Egyiptomról, amelyben előszőr a világtörténelem során robbant ki olyan "demokratikus"-forradalom, amely felhasználta a "legkorszerűbb" kapcsolat épitő eszközét a világnak az internetes-facebookot. Kivánok sikereket ezen ősi kultura leszármazottainak és türelmet azoknak a túristáknak, akik nem mernek most odautazni. laciB, alias:gazsi