Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Három Test Tanítás
 
  1. Általános bevezetés, témaismertető
 
 
            Jelen korunk, kultúránk anyagelvű világszemlélete híján van e fontos kifejezési eszközök ismeretének. Az anyagi központú szemléleti mód, inkább igényli az anyag összetételének, viselkedési formáinak, befolyásolásának tökéletes ismeretét, mint a közvetlenül ennyire nem kézzelfogható finomabb minőségek, összefüggések leírását! Gyors felismerésekre törekszünk, s eredményeink, melyeket azonnal anyagi sikerekre akarunk váltani, abba az irányba fordítják elvárásainkat, hogy minden, ami fontos az ilyen jól körülhatárolható, egyszerűen felismerhető kell, legyen! Úgy érezzük rohanó világunkban nincs idő olyan dolgok ismeretére, melyek finomabb utalásai nem azonnali eredményt hoznak! Gyorsan megtérülő ismeretekre kell törekednünk. Mindennapos harcaink figyelmünket lefelé, a Föld felé irányítják. Itt történnek legfontosabb, életünket, létünket befolyásoló eseményeink, s nem érünk rá filozofálni! A mindennapos túlélés elvonja minden erőnket! Előre is csak keveset tekintünk! Érdekes módon, amikor elfelejtkezünk az örökös küzdelemről, s tekintetünket a magasba emeljük, zaklatottságunk eltűnik szinte nyomtalanul, s minden esetben nyugalmat érzünk. A filozófiai tanulmányok, következtetések elengedhetetlen kelléke a szimbólumok világának ismerete. Egy sorkérdés merül fel bennünk: vajon, miért nem fordulunk e fontos információk felé? Miért nem tulajdonítunk nekik nagyobb jelentőséget? De miért is lenne fontos számunkra a szimbólumok ismerete? Miért keressük a szimbólumok tudását? S miért fontos az, hogy eszközöket, berendezéseket megalkotva, a minél kisebb alkotóelemeinek ismeretéből kiindulva nyilvánítsunk véleményt? Mennyi kérdés megválaszolatlanul, lehet, elgondolkodhatnánk azon is: vajon mi lenne akkor, ha mindkettő előnyös tulajdonságait egyesítenénk egy jobb eredmény érdekében?
 
            Kiindulásként ez nem is lenne rossz!    
           
            A szimbólumok a természet készen található kommunikációs eszközei, melyek gyakorlatát tekintve a kezdetekig nyúlnak vissza. Misztikusnak tűnő elnevezése, s titokban tartott jelentéstartalma miatt idegenkedünk használni. Pedig rémesen egyszerű, s ami egyszerű az természetes is, s ami természetes az nem lehet idegen tőlünk. S szimbólumok olyan világba vezetnek el bennünket, ahol a dolgok természetes fényükben jelennek meg. Minden tárgy, jelenség, esemény olyan magától értetődő jelentéstartalommal rendelkezik, melyet szavak nélküli
Megértést nyújtanak.
            Nem összehasonlítva, s nem sorrendiséget felállítva, egyszerűen változtak a világ önkifejezési formái. Az írásbeliség megjelenése ezt a közvetlen információ cserét csaknem teljesen leváltotta. Képi megjelenítésében megmaradt némi közvetlen információs tartalom, de a szakkifejezések felerősödése miatt használatuk, ha nem is lett teljesen elfelejtve, de mindenképen háttérbe szorultak.
 
            Próbáljuk meg, nézzük át újra, milyen közös eredményt tudnánk elérni akkor, ha az alapos minden részletre kiterjedő analitikus gondolkodást ötvöznénk a szimbólumok világával!
 
            Hétköznapi szóhasználatunk sok esetben megtartott magának olyan kifejezéseket, szóösszetételeket, melyeket nem szó szerint értve, magyarázkodások nélkül, azonnal megértéssel fogadunk. Példákat tudunk felsorolni mindennapjainkban, Mikor egyszerű szóképekkel könnyen közölni tudunk hosszabbnak tűnő kifejtéseket. De mi van akkor, ha nem csak a nyelvben megjelenő szimbolikát gyakoroljuk, faggatjuk, hanem gyakorlatiasabb célok felé fordulunk.
             Sokféle népművészetben megjelenő használati tárgy hordoz magában mélygyökerű tartalmakat.
A régebbi korokban az iparos emberek kevesebb u.m. Árut (terméket) vittek magukkal a vásárokba, hogy eladják, s sokkal lassabban cserélődött le u.m. a kereskedő, iparos ember „raktárkészlete „is. Itt szinte szentségtörésnek minősülnek ezek a kifejezések, mikor a mindennapokban, ez a fajtaváltozás, rohanás szinte természetes. A népi művészet időtlen remekei mind olyan összetett jelentés tartalommal bírtak, bírnak melyek a mai kor emberének is hordoznak olyan lényegi információkat, melyek messze túlmutatnak azok népi, formai tartalmukon.
            A sok „vásárfia”, a mézeskalács, a tükrös szív, a kürtöskalács, a vattacukor… a matrjuska baba mind-mind, mikor előkerült a vásárból hazatértek zsákjából, mindig örömet okoztak az otthon maradottaknak.
 
            Matrjuska baba az orosz népművészet – általunk legjobban ismert formája. Azt ugyan nem tudjuk miért kerültek egymásba a babák, de tény, hogy így kaphatók, mióta ismerjük őket. Ha esetleg elgondolkodunk, azon mit is jelenthet a több baba egyben, elsőre biztos, hogy valami praktikus okot feltételezünk neki. Kisebb helyen férnek el, könnyebb őket összerámolni, s így rendre lehet szoktatni a gyermeket! De gondolhatnánk azt is, hogy a felnőttek a gyermekek, a nagyszülők hasonlóságára akarja felhívni a figyelmet.  Esetleg a gyermekeknek tréfás útmutató, hogy belőlük is egyszer felnőtt lesz! Ebben az lehet a figyelemfelkeltő, hogy itt már filozófiai tartalmakat is fel tudunk fedezni! Amilyen kicsiben, olyan nagyban, már Hermész Triszmegisztoszt az eszünkbe juttathatja. Természetesen, aki egy vásárfiát hazavisz, az nem ennyire magasztos tartalommal akarja meglepni családtagját, ismerősét. Tény azonban az, hogy a tanítás minden körülmények között, szinte észrevétlenül is megjelenhet, megtörténhet. S ha esetleg filozofikusabb állapotban talál minket egy ilyen baba, lehetséges még tovább elmélkedve, egyre érdekesebb összetevőire fogunk lelni ennek az egyszerű formának.
            Lehetséges, nem is annyira fontos, hogy hány baba van egymásban, csak az a fontos, hogy hasonlítanak egymásra, s az talán a legfontosabb, hogy egymásba illeszthetőek!
            Ennél a pontnál már egy valóságos asszociációs kirakodóvásár veszi kezdetét, az „olyan, mint…” zászlaja alatt. A hasonlóságok, a rokon kifejezések, a közös összetevők megannyi lehetséges változata kerül előtérbe, s egy valóságos kincsesbányára lelhetünk! Természetesen ez egy játékos hozzáállást feltételez részünkről, mint ahogy egy gyermek, egy gyufásdobozzal képes órákig eljátszani, mindig új tartalommal megtöltve azt!
            Egy gondolatot érdemes azonban alaposabban is szemügyre vennünk! Ez pedig a bölcsesség jótét simogatása, ahogy a közölni szándékozott igazságok közlését olyan környezetbe helyezi, hogy szinte észrevétlen marad! Hová lehet igazából a nagyon fontos információkat elrejteni? Hát oda ahol úgy találkozhatunk velük, hogy majdnem észrevétlen maradnak, s így érintetlen formában fenn tudnak maradni! Azt mondják „… lassú víz, partot mos…”, ilyen a közmondások a tudatra gyakorolt hatása, s ilyen a népművészet, a népszokások, a néptánc rendszere, melyek mind - mind rejtett információik segítségével hordozzák bölcsességüket.
            Így érkeztünk el a Matrjuska baba rejtett információihoz. Baba a babában, s még ebben is egy baba.
Úgy is mondhatnánk- test a testben! S ebben a megfogalmazásban már szinte a lehetőségek végtelen sora mutatkozik meg, ami már nem egy egyszerű játék a hétköznapokban, hanem egy olyan bölcsesség, egy olyan filozófia megjelenése teljesen egyszerű megfogalmazásban, ami tökéletesen megmutatja. hogy a nagy dolgok végtelen egyszerűek…”
 
A címként szereplő Három test tanítás az egyik, ha nem a legfontosabb tanítás, amivel a későbbiekben, mint alap kiindulópontot tudunk adni a megismerés, illetve világleíró rendszereknek! Azt a gerincet fogja tudni megépíteni, melyet mindig is kerestek kiindulópontként a bölcsek, a filozófusok, a tudományok legelkötelezettebb képviselői!
A világ megismerési rendszerek érdekességei, s talán egyik vezérmotívumai, hogy ritkán hivatkoznak arra, hogy ez… és ez… rendszerek nélkül az ő rendszerük sem készülhetett volna el. Egy érdekes kettősség jellemző e művekre. A tökéletességre törekszenek, de véletlenül sem akarnak annak minden összetevőjével megismerkedni. Vajon mitől természetes az rendszer, ami egy kiragadott összetevőjének, kalandos utazását akarja leírni úgy, hogy kiemeli éltető közegéből! Mintha azt kérném, valakitől mutassa meg nekem a fogát, s erre nem csak a száját nyitná ki, hogy nézzek bele, hanem egy fogóval kirántva valamelyiket (minden hang kiadása nélkül) odanyújtaná nekem!
 
A hagyományos nyugati megismerési rendszerek nem törekszenek átfogó végeredményekre! Inkább egy olyan eddig fel nem ismert következtetést keresnek, mely jelenleg még nem áll rendelkezésre, de majd a jövőben, amikor meg fogják megtalálni, akkor meglesz az áhított megoldás! Munkamódszerük szerint, az eddig felhalmozott ismeretek, valamint az őt kiszolgáló számítógép egyszer majd meg fogja adni a tökéletes magyarázatokat.
 
Pedig minden tudás lényege, minden felismerés bennünk s rajtunk kívül már kezdettelen idő óta jelen van!
 
Ezt kellene elfogadnunk! A feladat csak annyi, ismerjük fel a már meglévő működő összefüggéseket!
 
 „ A mű elkészült, az alkotó pihen!”
 
Abban a biztos tudatban kezdhetünk neki a munkánknak, hogy a fele – a nehezebbik része – már kész van! Működik minden!
Ez akkora szabadságfok melyet nehezen lehetne túl értékelni jelentőségét, egyszerre fenomenális, tökéletes, és ijesztő s egyben! Találjuk meg helyünket benne!
 
Az ember része a természet nagy kirakós játékának. Ismeretei szerint vezető helye van a földi élőlények között! (Ezt csak Mi állítjuk magunkról, mások által nincs megerősítve! Ebben a témakörben csak magunkkal tanácskoztunk!)
 
A mindennapokkal, környezetünkkel, s embertársainkkal vívott harcunk arra kellene, hogy felhívja a figyelmünket, hogy „van még mit tanulni, megismerni „kinn is, benn is, lenn is, fenn is…”
 
Egy királynak uralnia kell az Ő országát, s nem elszenvedni annak állandó értetlen reagálásait, reakcióit!
 
Ezért, érdemes lenne úgy vizsgálni magunkat és környezetünket, hogy az elfogadott tévhitekkel ellentétben, nem a csúcson, hanem valahol félúton vagyunk!
 
Ezt, azért mondom, mert a minket körülvevő, s a bennünk lévő világról meglévő ismereteink, még saját bevallásunk szerint is végesek!
 
A Föld mind bolygó, s vele együtt az emberiség is, igen apró részét teszik ki a mindenségnek. Ismereteink, melyeket felhalmoztunk, csak erre a bolygóra érvényesek! Az univerzum alapvető működését csak most kezdtük el tanulmányozni! Korlátozott, lokális ismeretekre tettünk szert, melyeket még kellő ellenőrzés alá sem vontunk!
Azt lehetne mondani, hogy ezek nagyon súlyos szavak, s talán meg is lehetne érte dorgálni! Jelenlegi civilizációnk a mindennapok, megoldásaival van elfoglalva, s nem csak képletesen, de a valóságban is. Mi emberek inkább a lábuk elé nézünk, sem - mind inkább emelt fejjel - a magasba! Ám nemcsak vágyakozóan - hanem inkább megismeréssel telve!
Ez a szemlélet nem akadálya feladataink teljesítésének? Amennyiben felismerjük a szimbólumok univerzális, mindenséggel párbeszédet folytató jellegét, lehetőségét, úgy módunkban állhat a magasabb szintek – az Univerzum - megismerése! Fogadjuk el, tehát, hogy egy rendszer elemei vagyunk. Ennek a rendszernek a tagozódására még visszatérünk!
Amennyiben idáig eljutunk következtetéseinkben, látnunk kell a teremtő egyik legfontosabb szándékát, hogy ugyanis hol helyezkedünk el az Univerzumban!
            Kezdjük el a tájékozódást! Akárhol ahol megállok, előttem, utánam, alattam, felettem, minden irányban a végtelenség vesz körül!(Természetesen ez a nézőpont tudomásul veszi azt, hogy a Föld mind bolygó ugyanúgy átjárható, mint bármi más a Kozmoszban, s így nem képez semmilyen áthatolhatatlan akadályt!) Bármerre is nézünk, magunkat, mint középpontot számítva egy végtelen sugarú gömb közepén állunk! Mondom így ezt többes számban, hiszen ez mindenkire vonatkozik! A helyzet egy kissé bonyolult, hiszen gondoljuk csak át ez az állítást, ez mindenkinél megállja a helyét! Ezt a felismerést ízlelgetve arra a furcsa körülményre kell rájönnünk, mindannyian a középpont részei vagyunk, még akkor is, ha nem ugyanazt a teret töltjük ki, mint a másik, de lényegét tekintve nincs, távolság mely a lényeget megbonthatná! Na de hogyan, és mindannyian? A válaszra szintén visszatérek!
Ez az újabb kor egyik nagy tanítása! Furcsa, de akár mit teszünk is, mindig a középpontban vagyunk s maradunk! Nem tudunk rajta változtatni! A másik érdekes momentum az, hogy aki a kör közepén áll, hogyan lehet a csúcson is egyben (út. m. Előbb)
 
Itt legyen segítségünkre Hermész Triszmegisztosz és a Három Test Tanítás!
 
Így, ezt a két dolgot együtt említve, érdekes felismerések sorozatát fogjuk megtapasztalni, bennünk és rajtunk kívül is!
Az ókori bölcs munkásságáról már sokat hallottunk! Sokan, sokszor emlegetik Smaragd Táblájának erényeit, de a Tanítás miben léte „nem teljesen ismert „! Korában időtálló törvényeket alkotott, melyeknek végső felismerése az útókorra maradt! Már ha igényt is tartunk ezekre a felismerésekre - hiszen túl általános, túl szimbolikus a nyelvezete- nem tudjuk mit is kellene érteni alatta! Amennyiben mégis meg tudnánk érteni őket – ezeket a törvényeket- azok megkönnyítenék életünket! Remélem nem kelt rossz érzéseket ez a következtetés! Ennek bizonyságaként talán fel kellene tenni a tudományos élet képviselőinek a kérdést, mikor is használták utoljára tudatosan ezeket a felismeréseket (Melyek is ezek…)
 
No de vissza a főfolyamba!
 
A másik érdekes felvetés, hogy mit is jelent nekünk a Három Test Tanítás!
 
Ez már ismeretlenebb rendszert tükröz! Még annyira sem ismert mind elődje!
 
Misztikusan hangzik addig, amíg nem ismerjük meg lényegét, mely nagyon is hétköznapi dolgokat takar!
Na de kezdjük!
A Három test Tanítás!
Egyszerűbb, nem fogalmi megértéssel kezdünk!
 
Azt már látjuk egyszerre nem is egy helyzetet, kell értelmeznünk, hanem mindjárt hármat! S mindjárt nem is külön- külön, hanem mindjárt egyszerre! Nézzük mely három testet, hogyan kell egyesíteni ahhoz, hogy megértsük mit is mutat nekünk!
Az első, s mai fogalmaink szerinti legfontosabb a fizikai világ! Jelenleg ezt tekintjük kiinduló pontnak! Innen eredeztetjük külső és belső megítéléseinket és sokszor, csupán ezzel, azaz fizikai testünkkel azonosítjuk magunkat!
 
Az általános megközelítés szerint az ember ilyen magas férfi vagy nő. Ennyi súlyú, ilyen szem színű… stb.! Ennyi olvasható egy önéletrajzban, vagy egy adatlapon! Ennyi lenne az egész ember? Egész biztos, hogy nem! 
A következő test az, ami szorosan együttműködik a fizikai testtel, s annak megnyilvánulásait cselekedetekben, beszédben, gondolatokban fejezi ki. Ez már egy finomabb megközelítése az ember teljességének, megjelenésnek! Még árnyaltabb összefüggésekre világít rá! De mivel ez is a fizikai test kivitelezése, megvalósítása ezért elfogadjuk! Azonos testben lehetséges ugyanarról a dologról más véleményt alkotni, hangoztatni, érezni! Érdekes nem annyira változatlan mind maga a fizikai test! Hajlékonyabbak, úgy is mondhatnánk flexibilisebbek, lehetünk ebben az érzelmi közegben! Változékonyságunkat könnyebben megéljük! Közelebb állunk környezetünk lényegi természetéhez!
A harmadik, s talán a megfigyelő szempontjából a legbelsőbb, legintimebb testünk, az, amely a legmagasabb rendű szabadságfokkal rendelkezik! A mindenség lenyomatát hordozza magában! Feladata annak a biztos tudatnak a megőrzése, hogy össze vagyunk kötve mindennel, s mindenkivel! Azonosítja, vagy éppen elhatárolja magát a jelentkező megnyilvánulásoktól, eseményektől, attól függően, hogy az a Kozmosz megítélése szerinti legyen! Ebben a testben éljük meg legbelsőbb, legtitkosabb életünket – melyet ritkán osztunk meg másokkal-, s álmaink itt válnak valóra! Ha akarom, mindenre úgy tekinthetek, mintha meg sem történt volna! Ez az abszolút szabad megélést tesz lehetővé számunkra! Ennyire sokoldalú, összetett megjelenésre van lehetőségünk, s ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik minden ember! E három test egyben és külön-külön is megtapasztalható!
 
                               A végeredmény ezek összessége a negyedik vagy
 
 
                                          Egyesített Test
 
A hétköznapokban, az ünnepeken Ő az, akit látunk, tapasztalunk, s Ő az, aki lát és tapasztal!
 
                              A Teremtőnek, csak a keze nyoma látszik!
 
Most már, hogy tudjuk, emberi életünk többféle szinten egyszerre, együtt működve történik, beláthatjuk nem egyszerű a mi feladatunk! Ennek birtokában bizonyítékot kap a sok vélt különbözőség, melyet itt a Mindenség középpontjában tapasztalunk!
De miként segít nekünk ez a példa a mindennapi életünkben, s miért mondtuk azt, ez segíteni fog nekünk a mindenség megértésében!
           
            Hermész Triszmegisztosz szerint „ahogy fenn, ugyan az, mint lenn”
 
            Ennek, s a Három Test Tanításnak kell lennie egy közös kapcsolódási pontjának!
            Szép egy feladat! De kezdjünk bele! Lankadatlan figyelemmel a meglepetésekkel teli úton!
            Először nézzük a fizikai testünket! Éhes, adjunk neki egy kis ételt, italt hagy eméssze, s legyen belőle energia nekünk! Lehet, azonban nehezet ettünk, s ez megüli a gyomrunkat!
Azt mondjuk „nem jó az emésztésem, valami szer kellene, hogy helyreálljon a gyomrom egészsége! Ez sajnos nagyon sokszor előfordul, főleg manapság felfokozott életünk során.
No de amikor kijövünk, pl. egy megbeszélésről, ami igencsak megterhelő volt, s azt mondjuk „tudod annak az embernek nem, tudtam azt megemészteni, ahogyan olyan flegmán beszélt! Érdekes módon itt szintén az emésztésről beszéltünk, de már nemcsak a fizikai test emésztéséről, hanem az érzelmeink beleiben történő feldolgozásra gondoltunk! Az érzelmek megnyilvánulásai egy érzelmi testen keresztül történnek, s érdekes módon szimbolikus azonosságokat mutatnak a fizikai test tulajdonságaival! Megállapíthatjuk érzelmi testünk beleiben ugyanolyan, emésztés folyik mind a fizikaiban! „nem tudom megemészteni, hogy pl. mindig ezt mondják rám! Pontosan fejezem ki magam hol a probléma, rá is csodálkozom mekkora a hasonlóság a kettő között –mármint a fizikai test és az érzelmi test között– de nem azonosítom be azokat, hogy itt valamit kellene tennem. Nem történik meg a felismerés! Megállok! S ez a gond! Adhatunk neki talán egy érzelmi hashajtót?
Érdekes módon az ember általában filozofikusan dönt olyan esetekben, amikor nem rendelkezik hasznosnak tűnő információval! Ezek a megszokott információkezelő magatartásformák segítenek nekünk abban, hogy érzelmi testünk sértetlenül maradjon!
Ezek mindegy páncélként, védelmi rendszerként, érzelmi immunrendszerként működnek!
Ezt a gondolatsort folytatva mondjuk, hogy „nem fájna a fejem, ha volna nálam, pl. ennyi és ennyi pénz! Itt szintén nem fizikai fejünk fájdalmairól beszélhetünk, inkább egy érzelmi fejfájásról! Itt nem használna egy fájdalomcsillapító!
 
Kezdjük, tehát megérteni mi is történik velünk nap, mint nap, s hogy a teljes valónk milyen összetett módon kommunikál velünk!
           
Lépjünk tovább, s fejtsük meg mi az, amire rájöttünk! Ugyanis ezek az egyre finomodó megfigyeléseink, mind testi tulajdonságokat hordoznak magukban!
            Fizikai testünk központja a szív! Ezek szerint érzelmi testünknek is kell lennie egy ilyen szintű középpontjának, motorjának! Vajon mi a középpontja, a szíve az érzelmi testnek! Lehet ez egy népét féltő embernél a haza szeretet! Igen ez lehetséges!
            További lehetőségeink tárháza nyílik meg előttünk! Mi lehet érzelmi testünk lába, keze, feje! Milyen tudattestünk gerince? Megannyi izgalmas kérdés – eddig megválaszolatlanul!
 
            Rendben, de miben segít nekem az, hogy tudom, van érzelmeimnek is, van emésztése…
            Azon felül, hogy tisztában vagyok ezek jelenlétével, tudom, hogy nem egy fiktív kitalált dologgal állok szemben, amire semmilyen ráhatásom sincs, hanem az eddig automatikus elfogadási reflexem hirtelen cselekedni kezd, s beindulnak azok a testi folyamatok, melyek észlelik a feladatokat, s azok gondozását elkezdik! Újabb területek lettek elhódítva a tehetetlenség földjéről!
 
            De nemcsak ezek a szokatlan felismerések azok, amelyek következnek a HTT-ből!
 
            Teljesen nyílván valóvá válik az a felismerés, hogy meg tudjuk állapítani esetleges beszélgető partnerünknek, hogyan tudunk segíteni! Melyik teste az, amelyik segítségre szorul!
 
Megtaláljuk azonnal a probléma okát, s azt a helyén tudjuk kezelni!
 
Feladataink megoldásánál már nem fogunk tanácstalanul állni, hanem élő együttérzésként orvosoljuk a problémákat! A Három Test Tanítás megmutatja nekünk, hogy minden egy tőről fakad!
 
Tovább görgetve fejtegetésünk szálait csatlakoztathatjuk az
                HTT Hermész Triszmegisztosszal!
 
 Ez lesz az igazi összehasonlítás! S már el is árultam magam!
 
A Smaragd Tábla szerint, ahogy fenn úgy, lenn ami kinn, ugyanolyan mind, ami benn van, s a nagy ugyanolyan mind a kicsi! Ezek azok az,,, irányok melyek azt mutatják nekünk semmi nincs, ami példa nélküli lenne! Minden dolog már valahol valamilyen körülmények között megjelent, s csak az összefüggést kell megtalálnunk hozzá!
 
Ehhez a felismeréshez hozzá kell, hogy építsünk egy önálló részt, hogy megfelelően tudjuk értékelni helyzetünket, s viszonyunkat Föld Anyánkkal!          
 
Az alapszituáció megértése abban mutatkozik meg, hogy lássuk hasonló, hasonlóval működik együtt! Adott a Föld és az ember! Kettőjük egymáshoz való viszonya adja meg a bolygó mindenkori állapotát!
Az ember is ugyanazokból az anyagokból épül fel mind a Föld!
            Az ember függ környezetétől minden szinten, minden testben, s Őtőle is függ a Föld sorsa!
Az, hogy egy emberélő szervezet, nem szorul magyarázatra! Ismertek az ember energia pályái – meridiánjai – ismerjük szerveinek működését, érrendszerét, immunrendszer, idegrendszerét, auratesteit, külső fizikai jegyeit! Folytathatnánk a felsorolást melynek se, vége se hossza!
 
            Nézzük hogyan állunk a Földdel!
 
A Föld áll az elemekből: föld, folyók, tavak, tengerek, valamint a földalatti áramlatok, tűzelem a tűzhányók s a hőforrások, ásványi kincsek, a mindenhol megjelenő és elcsendesedő szél, az erővonalak, Hartmann háló… stb., energia rendszerekből.
A különböző szintű, rendű és rangú élőlények (állatok, növények…) melyek benépesítik a Földet mind különállóan élő lények!
Az összehasonlítás teljesen önkényes! Nem követ semmilyen rendszerezést, s nem is teljes! Mégis úgy tűnhet, hogy a Földet, mint az embert a minden szinten történő mozgás jellemez. Az életnek nevezett folyamat nagyon sokféle lehetőségének ad otthont!
Hasonlítsuk össze az emberi tulajdonságokat, s azt, ahogy a Föld ebben az értelmezésben együtt, szimbiózisban él velünk!
 
Kezdjük a természetes körülményekkel! Tehát a Föld ad életet nekünk, nemcsak abban az értelemben, ahogy lakhelyül szolgál nekünk, hanem úgyis, hogy Ő adja testünk felépítéséhez szükséges elemeket! Táplál, etet, itat, jóltart minket és minden névvel és név nélkül nevezhető megjelenési formával táplál minket! Ez nem különösebben új ezt mindannyian tudjuk! Ezt természetesnek gondoljuk, nem vizsgáljuk ennek meghatározó voltát, úgy gondoljuk ez így van rendjén!
 
Nézzük azt meg mi az, ami természetes egy ember szempontjából, s mi van rendjén!
Ez azért már összetettebb! Az anya testet ad gyermekének – méhében hordozza Őt–, s amikor megszületik, majd felnő folyamatosan, gondozza, ápolja, neveli Őt. De amikor kirepül a családi fészekből a gyermek, nos, azután már az a saját útját járja. Ritkábban találkoznak, szoros kapcsolatuk lazábbá válik, önálló lesz! Ilyet a Föld soha nem tesz
A Föld anya annyira szeret minket, hogy azt nem lehet elmondani. Magához köt minket (pl.: gravitáció…) minden formában! Ehhez mi hozzá is szoktunk, ez annyira nem teher számunkra! Nélküle el sem tudjuk képzelni életünket! Ezt is természetesnek vesszük! Még elképzelni is rossz lenne, ha ebben valami változás történne! Mondhatjuk ezt azokra a körülményekre, amelyek az életet támogatják minden szinten!
 
Mit tesz ehhez képest az ember! Ő maga sokszor megszünteti azokat az alapvető családi kötöttségeit, amelyek gyermeke számára természetesek kellene, hogy legyenek. Teszi ezt úgy, olyan önző módon mintha a másik ember nem is hozzá tartozna! Pedig a gyermek csak egy ép családban szeretne felnőni! Az alapvető szülő, gyermek kapcsolat a gyermek részéről elengedhetetlen, mégis nagyon sok a válás, a családelhagyás! Így volt a múltban, s így történik, napjainkban is!
 
Földanyánk tanít meg minket a Mindenség alapvető törvényére, ami a szeretetről szól! Egyetlen univerzális törvény, mely minden körülmények között, minden esetben, lépten, nyomon fellelhető! Annyira sokrétű a megjelenése, hogy az emberek nem ismerik fel a legtöbb esetben! Minden tudományág külön szavakkal látszólag, csak hasonlatos tulajdonságokkal „ruházza fel ezt a fogalmat”! A kohéziós erő, a centrifugális erő, a centripetális erő, a gravitáció, a mágnesesség, mind ennek a megjelenése, melyet megpróbálunk különálló körülményként értelmezni!
Mi mindenben mutatkozik meg, milyen csodálatos az a bőkezűség, ahogyan azt bemutatja nekünk az élet!
            De megtapasztalhatjuk nap-nap után emberi kapcsolatainkban, melyeket átélünk!
Szeretet, mely megmutatkozik családi életünkben, munkánkban, elkötelezettségeinkben!
A Föld Anyánk szeretete az élhető világunk kialakításában úgy, olyan észrevétlen alázattal mutatkozik meg, hogy kellő figyelem hiányában egy legyintéssel elintézhetnénk, mondván ez természetes!
            A természet emberhez, állathoz, növényhez, egyáltalán minden élőlényhez természetesen bőkezű! Ápol, irányít, terel, biztonsággal és alázattal szolgál minden körülmények között! Féltő, óvó szemeit rajtunk tartva mindenre odafigyel!
Az évszakok váltakozása is annak a szeretetnek a megnyilvánulása, mely mindenre hagy időt nekünk! Ezek váltakozása lehetőséget ad nekünk arra, hogyha jő a kikelet erőt, tudjunk gyűjteni, a nyár a beérkezés, beérés időszaka, az ősz a befele fordulásé, s a tél a pihenésé!
Feltételek nélkül szeret, habár kezdettelen idők óta vétkezünk ellene! Mindig meg tud bocsátani bármily vétket is követünk el ellene! Táplálja még azt is, akit az emberi megítélés bűnösnek tart! Mindenkit s mindent szeret megkülönböztetés nélkül! Mindig számíthatunk rá!
Most jutottunk el a szeretet alapvető feltételéhez! A szeretet semleges, mindenkinek jár! Ezt kell nekünk megtanulnunk! Ez legfontosabb elemünk melyet ekként még nem minősítettek, de kétségtelen tény nélküle a Mindenség nem jöhetett volna létre!
 
Egy világ adatott meg nekünk! Ebben élünk, s egy az életünk!
 
 Minden mindennel össze van kötve, s nincs semmi, ami ebből a nagy kirakós térjátékból kimaradna, különálló lenne tőle! Ez a végtelen nagy együttérzés az, ami tudja, hogy mindig van lehetőség a megbocsátásra, a hibák kijavítására, s az újra kezdésre!
 
 
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

HTT, azaz:"Atya, Fiú és a szentlélek..."

(Bata László, 2013.08.12 22:42)

Három a test, de egy csak az Isten! Atya, Fiú és az Őket összeforrasztó szentlélek, nagyon bizarnak tűnik, pedig valós jelenség, a Koránban felróják a keresztények ilyen imájával szemben a hitetlenséget, mert úgy értelmezik, hogy ez három személy. Nem fogom magyarázni. Mindenki szabadon választ, hitet magának és mindegy, hogy mit választ, mert lesz hite, amig csak él, ezen az egyetlen élen fog táncolni egész idő alatt, ha beszél róla, akár nem. Én is megszülettem e Földre, mint mindenki Anyából, hová Atyám rejtett és lettem azzá, aki vagyok most már három gyermekben élek tovább, de maradtam a saját bőrömben, ami néha szűk, de ilyenkor egyszerűen összehúzom magamat Benne, nehogy elhagyjam, szeretném ezt a képességemet sokáig gyakorolni. Mindenkinek sok örömöt ebben az életben, ami szerintem szép.

Re: HTT, azaz:"Atya, Fiú és a szentlélek..."

(janiq53@gmail.com, 2013.08.13 06:08)

Kedves Laci! Amit próbáltam megfogalmazni minden írásomban, pont az amit Te is említesz! Létezik másfajta szocializáció, másfajta életértékelés, mind amit egyszer már mások leírtak, követtek! Nagyon lényeges az, hogy a világ annál összetettebb, mind , hogy kliséket lehessen hozzá gyártani.
"A Dharma (Tanítás ) a tökéletes, nem az ember!"
Üdv

Tahitótfalu

(Bauer Mária, 2012.03.07 15:39)

Ezen honlapon olvasottak felkeltették a figyelmemet, ugyanis 1998 óta ideghüvely tumorban szenvedek és lehetséges, hogy Ön tud segíteni esetleg. Kérnék szépen egy elérhetőséget, hogy meg tudjunk beszélni egy találkozót!
Köszönettel: Bauer Mária bauer@dunakanyar.net

Re: Tahitótfalu

(janiq53@gmail.com, 2012.03.09 16:31)

Kedves Bauer Márta!
Örülök, ha valamivel meg tudtam örvendeztetni. Küldtem egy e-mailt, remélem megfelelő lesz!
Üdv