Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy, újabb: ha....

Egy újabb: HA! Az már biztosnak tűnhet, hogy Földünk benépesítése, az életnek, mint összefüggő rendszernek az együttállása, nem tőlünk származik! Sőt, jelen összképe, már egy bonyolult rendszeren keresztül menve, számos változáson ment keresztül! Mivel, eddig nem vizsgáltuk – vagy nem tudok róla – milyen eszmei rendszert szerint lettek „ betelepítve” a szárazföldi, vízi, állat és növényvilág…stb, ezért egy lényeges felismerést tudunk tenni! Szándékkal lettek betelepítve az élőlények, s így ezekből a szándékokból figyelemre méltó következtetéseket illik levonnunk! Ez pedig egy tanító jelleggel azonos tudásfürt, mely lehetőségként adatik nekünk! Ugyan a földi ember, saját értelmezése szerint a bolygó csúcsélőlénye, de ez bizony csak általa van így megfogalmazva! Kategorizálása szerint, az állat és növényvilág – számunkra ekként lett megfogalmazva, elfogadva – a földi élet hierarchiájában alantasabb élőlényként lett kategorizálva! Nem tudom lett-e esetleg tudományos vizsgálat tárgyává téve, egyes általunk „állati vagy növényi „élőlények fejlődéstörténeti kategóriájának abszurditása, lehetséges fejlődése!” El tudjuk-e képzelni, vagy inkább fogadni, hogy az általunk ismert, pl.: bogaraknak, létezik-e egyedfejlődése! A Földünkön található rovarok esetleg, őshonos környezetükben – bolygójukon – lehetséges-e , hogy ezen az alaki, formai, „tudati szinten” tovább tudtak lépni, s nekik is van esetleg – a mi elképzeléseinkkel azonos, vagy eltérő – létforma „csúcslénye”, melyet – gondolom én – a Mindenségre jellemző egyedfejlődés keretein belül intelligens érző, tudatos lényként tudja kifejezni önmagát! S, ezt a szintet elérve elindult „kozmikus útján, s szintén megpróbálja felfedezni a körülötte, s távolabb is létező élettereket, helyeket, dimenziókat! Nem tűnik olyan nagyon elrugaszkodott ötletnek, mivel „ismertek a sáskaszerű, kinézetű földönkívüli fajok” melyek látogatják bolygónkat! Szintén ide tartozhat, a vízi élővilág tengeri egyedei- delfinek, lábasfejűek – akik szokatlan intelligenciával rendelkeznek, s ezeket be is mutatják nekünk! Érdekes feladat lehetne – állatkerti produkciókat mellőzve – olyan kutatásokat elkezdeni, melyekben nem egy emberi, hanem egy „másik intelligencia” játékszabályait figyelembe véve, elkezdjünk egy „értelmes párbeszédet”! Ezen az elven elindulva talán még érdekesebb lehetne, hogy a növényeket is ilyen kategóriának tekintve, szintén megpróbálhatnánk egy párbeszéddel emelni kapcsolati tőkénket! – ide illeszteném be – talán igaz, talán nem – állítólag „Atlantiszban voltak olyan Fák, amelyek tudtak helyet változtatni, s kommunikálni”! Ismert, hogy a növények éreznek, de ez valami egészen más volt…! Lehetséges lenne egy növényi elhelyezkedés, s minőség szerinti Mindenség is! Azt már tudjuk, hogy a növények is élnek bizonyos – általunk annak ítélt – viszonylagos életet, világot, s ők alkotják meg a Mindenség középponti helyét, s ez a fajta rendszer, csak az ő kritériumai szerint épülnek fel! Ugyan úgy nekik is meg vannak a saját betagozódásaik! Osztályaik, uralkodóik, nemességük, polgáraik! Van,-már tudjuk – társadalmi életük, s így könnyen lehet, kell legyen normál életük, s lehet van túlviláguk! Lehet másviláguk, s minden olyan dimenziójuk, melyet mi emberek még csak most próbálunk meg fejtegetni! De, ugyanígy lehetséges, azoknak a lényeknek, amelyek benépesítik Földünket – milyen érdekes ezt így leírni, már más az értelme – s, nekik is van együtt velünk, de – feltételesen – külön világmindenségük! Azt már biztosan tudjuk, hogy a rovarok világa, a Földünkön a legnépesebb család! Így könnyű azt feltételezni, hogy a rovaroknak is van fejlettebb formáik, amelyek pl. nekünk, mint Földönkívüli faj, látogatnak minket! Ez a fajta tagozódás, ami a Földön van, egyáltalán nem biztos, hogy fajuk szempontjából a legmagasabb fejlettségű egyedeit ismerhetjük meg világunkban! Mint ahogy nehéz azt is elképzelni, hogy itt a Földön a dinók 230 millió év alatt nem „egyed-fejlődtek”, s kimondva, kimondatlanul, számunkra, emberek számára ők, nem lépték túl a ki nem mondott „állati” szinten! – vizsgálódásaink, erre engednek következtetni! Persze vannak arra utaló bizonyítékok, hogy ez egyáltalán nem így van, de az elfogadott rend, a tudomány rendszere szerint ezt feltételezzük róluk! Tény az, a hüllők, s a rovarok még sok titkot fognak nekünk elárulni! Nyitott a pálya! A Földön lévő élőlények, ha nem is mindenre, de arra biztos figyelmeztethetnek, hogy ilyen jellegű létformákkal találkozhatunk a Mindenségben! Ausztrália speciális élővilága , lehet, nekünk azt mondja, ez egy egész más világ, s gondolj arra, lehetnek – emelt szintű – megkülönböztetések is! Lehet, a kontinensek azt bizonyíthatják nekünk, léteznek más dimenziók, melyek a „vizzel vannak elhatárolva „egymástól! A víznek, életet tápláló, életet adó minősége, egyszerre lehet „vízválasztó” az élet minőségek között, s egyszerre valami olyan halmazállapot, ami segíti a dimenziók szeparációját! Ahány kontinens, annyi féle világ! Ugyan megjelennek ugyanolyan értelmes lények, de flórájában, faunájában mégis eltérőek! Ezek is mind, nagyobb léptékekben utalhatnak számunkra a dimenziók különbözőségére! • Itt érdemes elgondolkodni azon, mennyire igaz Hermész Smaragdtáblája! Egyszerre mutatja be az azonosságok kiinduló pont jellegét, karöltve a különbözőségek F.K.F.K.-jával! Beigazolódni látszik a rendszer -! • A Föld, hogy börtönbolygó, de tanuló is! Fogva tart, hogy bebizonyítsa az alapvető azonosságok kellenek ahhoz, hogy a sokszínűséget meg tudjuk fogalmazni, érteni. Vissza az elejére! Említettük a Mindenséget behálózó energia rendszerek lehetséges voltát! Az emberi testből kiindulva, talán az emberi szerveket vizsgálva, lehetséges lenne kikutatnunk, egy olyan beazonosító rendszert a Kozmoszban, mely adalékokat tudna nekünk adni arra vonatkozóan, hol, milyen körülményeket kell jobban figyelnünk, hogy értelmes lényeket tudjunk felfedezni! Hol keressünk értelmet a világűrben! Rengeteg a megfejtendő titok, a lehetőség! A megoldások is többfélék lehetnek, attól függően mi a cél! Újra érdemes visszatérni az értelmes lények csoportjához, akik, meghatározzák maguknak, másoknak létezésük, világban való létük okát, célját, munkarendjét! Ezek lehetnek az egyén megnyilvánulásai, saját önző érdekeinek az érvényesülésének középpontjával, s lehet – már említett – bölcseleti alappal indított megismeréslánc, középpontjában a felszentelt céllal, hogy meg szeretném ismerni a rendszert, amiben élek, s el szeretném magam benne helyezni, hogy mindenki hasznára, magam javára tudjak lenni! A civilizáció ismérvei jól – rosszul ismertek számunkra! Összeköttetést nem találva a körülöttem, s magamban lévő dolgok között, egyéni célkitűzéseimet teszem a középpontba, s tudom, ezért mindent fel fogok áldozni! Ebben a világban élünk, ennek a hatásait szenvedjük, ezt fogjuk jutalmul kapni! A bölcseleti kultúra már lényegesen óvatosabb, belátóbb, megfontoltabban indul a dolgok megoldása felé! Most foglalkozzunk azzal, milyen kellene, hogy legyen, mai világunkban, egy bölcseleti szemlélet, ami ezt a nemes cél elvárja tőlünk! Talán a legfontosabb a „kezdeti bevetés” sikeressége! Ahogy el kellene kezdeni a mai világunk leváltását, egy bölcsebb, belátóbb világszemléletre! Az első a legfontosabb! A szerveződésnek az alapjai, már egy teljesen új régióba kell, essen! A buddhisták is foglalkoznak egy, általuk „tiszta Földnek” nevezett elkülönüléssel, mely magában foglal több ideát, s talán mesél nekünk arról, Ők ezt miként képzelik el! Egy Közös Tudatmezőt hoznak létre, mely eleve már elkülönül minden „földi helytől”, s így a belépés „csak meghívottaknak” ! Teljesül a különállásuk! Mivel nem igen beszélnek róla, csak nagyon keskeny keresztmetszettel, így az oda való eljutás korlátozott lehetőséggel, vagy egyáltalán nem minősül, csak kivételezetteknek a megtalálására, s befogadására! Igen, elképzelhető, hogy nem földi léptékű minőségek eljutottak addig a lehetőségig, hogy „dimenzionálták vágyaikat”! Így csupán „emelkedettebb, lények” jutnak el oda! Castaneda is ír „varázsló csoportjának” utazásairól, speciális dimenziókba való utazásaikról, melyek a hétköznapi ember számára elérhetetlenek! Újabb gondolatok! Miként tudunk megtalálni értelmes lényeket az univerzumban! Eszembe jutnak a mindenkiben felmerülő kérdések, s az ezekhez tartozó válaszok! Ugye, az ember az egyetlen értelmes lény a világmindenségben? Igen! Nem találkoztunk még ilyenekkel, tehát nincsenek is! Hiszem, ha látom! Eddig, még nem is olyan rég, a Föld lapos volt! Csak később kerekedett ki, a Föld körül kering a Nap, a Föld a világmindenség középpontja! …stb,…stb…! Szerintem eléggé egyedül érezzük magunkat ahhoz, hogy megpróbáljunk társakat keresni ebben a Nagy Világban! Lényeges, hogy kitaláljunk valami tervet, miként akarnánk ezt megvalósítani! Jó elképzelés, elgondolkodtató elindulási lehetőség adott, mikor megpróbálnánk a már ismert Négylépcsős Tervet beindítani! Ez jó lesz! Energetikai egyezőségek keresése! Kezdve a fizikai testnek megfelelő azonosságokkal! Az ember energetikai rendszere felfogható egy azonos áramlással rendelkező állandó erőtérnek! A földi energiák a jobb lábon lépnek be. A nyaknál megfordulva, egy hurok formát leírva a fejen, az ellentétes oldalon a bal lábon hagyják el a testet! • Ezt szimbolizálja az egyiptomi Ankh Az Égi Energiák a Korona - csakrán keresztül érik el a testünket, a követve a gerinc alakját, a finom anyagi Szusummában haladnak tovább! Ezt kiegészíti a prána energia, egy másik rendszere, mely az orron keresztül lép be a homlokon keresztül egy hármas csatornában a fizikai testünkön, s egészen a köldök alatti gyűjtőpontig hatol, ahol szintén belép a központi csatornába! • Ezen a folyamatok tudatos használatát, uralását jelzik a szintén egyiptomi képeken a homlokpánton látható sólyom és kígyó atributumok! Ezeken túl még többszintű áramlások hálózzák be fizikai és finom anyagi testeinket! A fizikai testünkben, az erekben, a nyirokrendszerben, idegrendszerekben…, a finom anyagiban, a meridiánokban, a csakrákban, s vele együtt az auratestekben is meghatározott irányú, s erősségű folyamatok játszódnak le! Finom biomágneses energiák központokon keresztül áramló szelepekkel ellátott bonyolult hálózatokat figyelhetünk meg! Ez a „rendszer”, ugyanígy a Földünkön is, több szinten, többféle formában ( áramlások, mint folyókban, tengerekben, s a felszínen légmozgások formájában is meghatározott szinten működnek…! Ugyan így, ezeket a mozgásokat is fel kellene tudni fedeznünk a Kozmoszban is! A Kozmosz Testét alkotó folyamatokat előállító energia - áramlásoknak is meg kell lenniük! Érdekességként gondolva ezekre, különböző minőségű, „halmazállapotú” áramlásokban gondolkodva, érdekes lehet azokat beazonosítani! A finom anyagi áramlások azok, melyek pl.: a Napszél kilövellései, miként tekinthetők Kozmikus műveleteknek, vagy inkább „helyi Nappal kapcsolatos” energia megjelenésekként azonosíthatóak be! Érdemes lenne, az azonosságokon alapuló energiaformák, típusok, erősségek, s egyéb tulajdonságainak felfedezése, ami egyrészről igazolná a teória helyességét, másrészt olyan információkkal látna el bennünket, melyekre eddig nem gondoltunk! Igen! Ez izgalmas lesz! Miként lehetne megtalálni az Univerzumban, az Omniverzumban, vagy csak saját dimenziónkban az értelmes életet! S, hogy ennek vannak, vagy lehetnek meglévő szabályai? Ez már igazán izgalmas…!
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.