Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Belépő a Kozmoszba

Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblájának tétele

·         Hogy ami fent van, a lentihez hasonló, s ami lent van, az a fentihez

       Hasonló beteljesítvén az egyetlen számtalan csodáját.

A felismerések összefüggő láncolata lehetőséget ad számunkra arra, hogy az oly távolinak és titokzatosnak tűnő kozmosz titkait, illetve az általa számunkra tárolt ismeretetek halmazát megpróbáljuk megfejteni!

            A lépésről lépésre történő építkezés lehetőséget ad arra, hogy részt tudjunk venni a szellemi felfedezések izgalmas játékában, valamint, hogy a tudatos világmindenség tényét ne csak feltételezzük, mind inkább beazonosítsuk! Jelen korunkban annyi információ lett „raktárra felhalmozva”, hogy érdemes lenne azok számbavétele után megpróbálni „összerakni saját világelméletünket”(Kismackó keréken!)

            Az ember teste (Három Test Tanítás) lehetőséget ad arra, hogy a mindenséget is ugyanazzal a értő tekintettel nézzük! Ne a talányok sorozatának azonosítsuk be a világmindenséget, hanem a megoldások láncolatát segítségével végre ismerős helyen érezzük magunkat!

            Elsőnek a vizsgálat rendszerét kell tudnunk jól felállítani!

Jelen „tudományos” beállítottságú világszemléletünk központjában az anyag áll!

Az emberi testet először anyagát tekintve fogjuk összehasonlítani a Földdel, s ezután a Kozmosszal!

Az emberi testet felépítő elemek rendszere mindenki által ismert! A földelem, a víz elem, a levegőelem és a tűz elem is ugyan úgy megtalálható az ember fizikai testében, mind a Föld tekintetében! Figyelembe véve a Smaragd Tábla fent említett tételét, egyenes következtetéssel meg tudjuk állapítani, hogy a Kozmoszt felépítő anyagok között is meg kell tudnunk találni, ezeket az elemeket!

·         Itt érdemes megjegyezni, hogy ez a fajta felvezetési irány, nem helyes! Csupán az emberi világszemlélet mondatja azt velünk, hogy kiindulópontként az embert kell vennünk! Ő legyen a kezdet! Azt azonban tudjuk, hogy nem az ember hozta létre a Kozmoszt, hanem fordítva! Így beláthatjuk, hogy ha az elemek rendszere megtalálható az emberben és a Földön is, akkor ez nem azért igaz a Kozmoszra, mert a láncolat elemeibe belefér, hanem azért mert az ember a Kozmosz gyermekének Gaia Földanyáknak a megtestesülése! A szülő minden jellegzetessége visszaköszön a gyermekben! Mi mindannyian a Kozmosz gyermekei vagyunk!

Ez a fajta felépítésre törekvés, segíteni fog nekünk a Minden 1 szemléletének dinamikáját megismerni! Lépésről- lépésre, téglát – téglára rakva megépíthetjük tudásunk tárházát!

Ez által a következtetés által megállapításra került a mindenséget felépítő anyagok rendszere! Az azonosságok természete lehetőséget ad az alapfelállás megismerésére is! Itt arra gondolok, hogy az anyagok azonossága lehetőséget ad arra, hogy a többi összetevőre is fel tudjuk állítani az azonosságok egész láncolatát! Ne álljunk meg csupán a kézzel fogható anyagi szinten az egyezések felismerésével, hanem bátran lépjünk tovább, a további finomabb szinteken is keressük az összeköttetések rendszerét!

A Fizikai szint anyagi összetevői után az ember és a Föld finom anyagi rendszereit is rendszerbe tudjuk állítani, ilyen ismeretek alapján! Ismert az ember testének  meridián rendszere, mely behálózza azt és összeköti szerveit, s egymással együtt dolgozó rendszerben határozza meg azokat! A meridiánok rendszere összeköttetésben áll a szervek rendszerével, a vérrendszerrel, a nyirokrendszerrel, az idegrendszerrel! Bemutatva egy olyan együttműködést, mely azonos partneri viszonyokon alapul, s melyben könnyen felfedezhető az” együtt sírunk, együtt nevetünk” alaptörvény! Így, ebben a formájában felismerhető a Föld működése is! Annyival emelve a „felelősséget”, hogy amint nézőpontváltozáson megyünk keresztül, azonnal a felelősségünk is meg fog növekedni hatványozott mértékben! Felismeréseink rendszere alkalmat ad arra, hogy az együttérzés alap természetét megértsük! Ismert előttünk tehát az emberi test működése, anyagi és finom anyagi szinten egyaránt. Ezen azonosítási pontokon átmenve a helyükre kerülhetnek a Föld hasonló rendeltetésű funkciói is.

Követhetjük ezt a bizonyítási módszert, hogy lépésről lépésre felfedezzük és beazonosítsuk a Minden 1 igazságát, de lehetőségünk nyílik a jelentősebb állomásokon elidőznünk, egy kicsit!

Az ember és a Föld azonosságát, felépítettségének lehetőségeit, bizonyítását már régóta figyeli az ember, de nézeteinek teljes rendszerben történő működtetésétől valamiért fél! A Világűr misztikus volta annyira megfejthetetlennek tűnik számunkra, hogy csupán, elragadtatásunknak, s az ezzel kéz a kézben járó tágra nyílt szemű csodálkozásunknak adunk helyet! Úgy gondoljuk, hogy a megismerésünk célpontja annyira hatalmas, hogy egyáltalán maga a gondolat is fantasztikus, hogy a Kozmosz kiismerhető! A jelenlegi adatgyűjtési munkálatok annyira lekötik minden energiánkat, hogy azok számbavétele, s az esetleges következtetések levonása még nem időszerű, majd csak ezután fog kialakulni, valamikor a beláthatatlan jövőben!

Egy kis kitérőt itt érdemes tenni! A SmaragdTábla 13. pontja kijózanító lehet számunkra, már ha megértjük!

13.) Amit a Nap műveletiről mondhattam, befejeztem.

            Minden szó aranyat ér! Nincs több, amit Hermész Triszmegisztosz el akart volna mondani nekünk, a Nap, a bölcsesség, s fény, a tudás módozatairól! Mindent átadott, amire nekünk, embereknek szükségünk lehet! A felsorolt előző 12 pont minden megfejtést közöl, csupán megérteni, felismerni, alkalmazni kell tudni! Amint felismerjük a lehetőségek láncolatát, s azt következetesen betartva, lépésről – lépésre következetesen végigjárjuk, eredményre fogunk tudni jutni! Ezt hirdette a Smaragdtábla, mióta Hermész Triszmegisztosz megalkotta az emberek számára, az utókor okulására! Tehát nekünk, vizsgálódó XXI. sz.-i embernek is fel lehetne ismerni ezeket az utalásokat, s ha elfogadnánk, hogy az időtálló bölcsesség kortalan, mindig bevethető, mindig alkalmazható „ismeretanyag”, akkor  sok örömünk lenne, lehetne bennük!

Tehát, „Ne keress tovább, ne próbálj meg újabb összefüggéseket keresni, „bízz bennem, tudásom több ezer éves múltra tekint vissza, mi is végig mentünk ezeken a látszólagos akadályokon, s ami megmaradt a végén, a tudás esszenciáját most átadom Nektek!

Így most már tudtok mindent! Nincs más hátra mind felismerni a szimbolikus azonosságokat, s ezek alapján alkalmazni az eddig jól bevált sémákat!

Visszatérve a nagy áttörés számunkra itt jöhet! Az elemek rendszere anyagi szinten megadja a lehetőséget arra, hogy a mindenség egységét bebizonyíthassuk magunknak! Az ember, a Föld és a Kozmosz hármasságának összekötő kapcsa az, ami mind háromban azonos, az, ami mindennek az alapja, a mindent áthat a Tér! Ő nyújt nekünk beszálló kártyát arra, hogy a mindenki által hőn áhított azonosságokat ne csak felismerjük, hanem bizonyítékként fogadjuk el!

El kell fogadnunk azt, hogy a tér, a Kozmosz, s a tudat közös volta miatt tudunk olyan tulajdonságokat-azonosságokat felismerni, melyek szoros összekötő kapocsként szolgálnak a „kisebb testvérek” irányában!

A felismerés menete lehet a következő lépcső, hogy az időtálló igazságokat megfejthessük!

Amennyiben az ember és a Föld is hálózati rendszerekben épül fel, úgy a Kozmosznak is ezeket a felépítettségeket kell mutatnia!

A Kozmoszban is kell lennie a már ismert energia rendszereknek! Ami az emberekben a meridiánok rendszere, az, ami a Földnek a szintén energia vonalaknak beazonosított földsugárzások, Hartmann Hálók, vízvonalak, tengeri- és légáramlatok, úgy a világűrben is meg kell lennie ezeknek az energia hálózatoknak! Itt már az űrutazók komoly előnyre tehetnek szert az eddigi technikákkal szemben!

A közös motívum, hogy mind három rendszerben az energiák mozgásáról van szó összetett módon, lehetőséget ad számunkra, hogy elkezdődjön az építkezés!

Ebben a helyzetben az építkezés, a felfedezések elindítását jelenti, hiszen az alaphelyzet tisztázott, a feladatok összetettsége lehetőséget biztosít az eddig felhalmozott ismeretek rendszerbe állításának!

Vegyünk egy példát!

Jelen korunk egyik nagy talánya, a fekete lyukak probléma köre! Jelenlegi stádiumában az űrszondák feladata az, hogy adatokat gyűjtsenek róluk!

-Itt  érdemes megjegyeznünk, hogy csupán feltételezésekre hagyatkozhatunk, mind látható tapasztalatról! Ez jó kinduló pont lehet az azonosságok szimbólumának felismerésében! 

S a kapott adatokat csupán a matematika numerikus kifejeződéseként értelmezzék! Ilyen messze van, ilyen átmérőjű, még a fény is eltűnik benne! Kiderült, hogy a fekete lyukak a kozmosz hihetetlen félelmetes ragadozói, amelyek válogatás nélkül mindent felfalnak! Jó hírlap cím!

Félre téve a tréfát, miként tud nekünk segíteni a S.T. Ebben, az esetben! Egy jó kérdést, s egy jó megállapítást kell tennünk!

Amennyiben elfogadjuk a Nagy Család Három Testvérének összekötöttségét, úgy azonnal egy közös megállapítást kell tennünk! Amennyiben a Kozmoszban, ott kint van a fekete lyuk, úgy annak földi megfelelőjének is meg kell lennie! S tovább menve, a legérdekesebb felfedezés csak ezután következik! Az embernek is rendelkeznie kell a fekete lyuknak megfelelő alkotó elemével! Ez félelmetes!

De mit és miért segít Nekünk ez a felfedezés!

Lehetőségünk lesz a tudatosság, a szellem erejével építkeznünk, úgy, hogy H.T. Törvényét szem előtt tartva, s jelen kultúránk csodálatos raktárát felhasználva eredményt fogunk tudni elérni úgy, hogy szinte csak a megfelelő helyre, csak a megfelelő szimbólumot kell tennünk! Most fog segíteni nekünk a szaktudományok rendszere, hiszen alapossága most fogja igazi értelmét elnyerni!

Amint megállapításra került az „emberi fekete lyuk”, úgy csak elő kell vennünk a megfelelő  eredményeket, megállapításokat, s bizonyítékokat, s azokat rendszerbe foglalva szinte „pillanatok alatt” olyan információk birtokába jutunk melyeket eddig nem, vagy igen hosszú idő multán tudtunk volna csak megállapítani!

S most jön a lényeg! Ebben a felismerési láncolatban, az azonosságok a bizonyítékok sorát fogják tálalni!

Megállapításaink szerint a felállított megoldó képlet azt mondatja velünk, hogy a világban felmerülő bármely kérdés, ezen azonosságok helyes felismerése folytán azonnali eredményeket mutat!

„ Ahol nagy a szükség, közel a segítség!”

Azokban a kultúrákban, melyek jelen civilizációnk előtt virágoztak, s múltak el, közös felismeréseket kellett, hogy hordozzanak mai világunk eredményeivel! A tudat határtalan tiszta terének bizonyossága az a közös összekötő kapocs, mely segít nekünk abban, ha meg akarnánk fejteni régi idők eredményeit, nagy talányait, hogy ne ütközzünk megoldhatatlan feladatba! Nem csupán anyagi természetű azonosságok ezek, melyeken keresztül megfejtéseket fogunk tudni kapni, hanem annak kiindulási pontja, a közös eredet az, ami biztos segítség számunkra, a Mindenséget Egységbe Fogalaló Nagyszerű Rendszerről! S, ez nem más, mind a Tudat!

Az ismert azonosságok egymást kiegészítve, egymást erősítve úgy adnak nekünk információkat, megfejtéseket, eredményeket, hogy nem vesztik el közben saját „látszólagos” egyéniségüket! Saját mozgásaik nem kerülnek egymás útjába, semmiben nem tudják egymást akadályozni, csupán egymás fejlődésének lesznek segítői, tanúi! Megelőlegezve a lehető legjobb, legeredményesebb együttműködési lehetőséget, amit mi kicsit leegyszerűsítve „az élni és élni, hagyni” közmondással fejezünk ki! Amint lehetőségem van a kibontakozásra, s én sem akadályozok meg senkit saját teljességének megélésében, egy tökéletes világ fog előttem kirajzolódni!

A szeretet az együttműködés, az együtt gondolkodás, egymás előnyeinek tiszteletben tartása, úgy tűnik nem megvalósíthatatlan idea! Ezt kell éberen tartanunk! Mindenkinek az a jó, ami nekem magamnak is az! A kirekesztő szemlélet eredménye az lesz, hogy saját magamat fogom kellemetlen, ha nem megoldhatatlan helyzetbe hozni!

A Minden 1 szemlélete így ad Nekünk összefüggő tanítást mindenről, mindenféle kirekesztés nélkül!

Ennél a pontnál találkozik a régmúlt bölcsességének ereje, tisztánlátása a modern kor minden részletre kiterjedő analitikus gondolkodásának pontosságával! Itt nyer értelmet a kettő egysége! A mindent átfogó bölcsesség időtálló, kortalan szemlélete nem nélkülözheti, a jelen kor minden részletre kiterjedő aprólékos kimunkálással dolgozó számítógépének tudását! ( Ez enm önálló tudás, csupán a numerikus rendszerek hosszantartó modellezésének gyorsított ütemű véghezvitele! Új ismereteket nem fog tudni adni!)

A bölcselet nem lehet meg a részletek tudása nélkül! A részletek tudása érvényét veszti, ha nincs meg a mindennek értelmet adó átfogó, rendszerbe állító bölcsesség! A két nézet kiegészíti egymást, csupán így együtt van értelme azokat tárgyalni! S kétségtelen tény így egymás nélkül nincs is miről beszélnünk! A kettő így együtt nem azonos, s az is megállapítható nem is különböznek egymástól!

A bölcsesség azonban egy kicsit vezet!

Íme, a bölcselet!

Mindkét szemlélet a tudat megnyilvánulása! Az emberi elme mindent életre hívó tevékenységének köszönhetően tud csak megjelenni! A bölcsesség életre hívja Önnön megismerését! A Kozmosz, a tér határtalanságának, a tudat határtalanságának közvetlen bemutató terme!

Megjelenik a dinamikus Möbius Elv!

 A továbbfejlesztett változat a természet elmélete s gyakorlata lesz egyszerre! A Föld és az őt körülölelő és magába foglaló Kozmosz valósága, egy mozgó modellt, gyakorlatot fog bemutatni nekünk! Az eredendő kettős tulajdonság, hogy ugyanis a bolygó állandó meghatározott pályán forogva mozog, de mégis magában a Naprendszerben elfoglalt helye, bizonyos adott körülmények között mindig stabil, s statikus marad!

Bemutatásra került a természet alaptörvénye, mely nem nélkülözheti szereplőinek közös jól felfogott érdekeit, közös célunkat! A világmindenséget alkotó minden elem közös alaphelyzete az együttműködésen alapuló állandó változás!

Érdekességként megállapítható, hogy a földi törvények általánosnak vélt jellege ellenőrzésre fogható azoknak a mindenség törvényeivel történő összehasonlítása által!

Csupán a példa kedvéért említve, az ember földi törvényei gravitáció központúak! Ezzel bemutatva azt a törvényt, melyet mi az anyagnak, a súlynak, az összecsapások közvetlen elkerülhetetlenségeként élünk meg! A döntés mindig a nagyobb erő felől fog jönni, feltételezve, hogy mindig „az ember lesz a győztes”!

Miként néz ki ez a felvetés emberi kapcsolatokban, emberi felvetésben!

Az alaphelyzet az, hogy minden lefelé a föld irányába indul el! A gravitáció a természetes! Az anyag tulajdonságai befolyásolnak minket, embereket! Az anyaggal alkotott házassága az emberi szellemnek, az anyag látszólagos fölényét mutatja! Az anyag határozza meg milyen körülmények között, meddig, milyen állapotban éljük le földi életünket! A szellem az anyag alá van rendelve, annak behatároló tulajdonságait csak kis mértékben tudja befolyásolni! Lélekben elismerjük annak fölényét! Ennek megfelelően világunk erőviszonyai is anyagi elsődlegességet mutatnak! Első az anyag, annak súlya, tömege, s minden olyan tulajdonsága, mely nélkülözi a szellem bármilyen befolyásoló tényezőjét! Létre hoztuk ennek univerzális formáját, a pénzt, s annak még összetettebb alakjait, melyek ezt a súlyos leragadott állapotot mind inkább erősítik! A cselekedeteket, törvényszerűségeket, felismeréseket lekövezett bizonyítékként éljük meg! Egy állandóan változó világban, amiben semmi nem marad ugyanabban a helyzetben, azok a törvényeink, amelyek nem rendelkeznek olyan minőségekkel, amelyek körülvesznek bennünket!

Nézzük meg milyen válaszokat ad nekünk ezek alapján a Kozmosz abban az esetben, ha elhagyjuk a Földet!

A földi gravitáció mindent befolyásoló hatása a világűrben megszűnik! Még csak maradványaira sem lelünk! Teljesen indokolatlan a mindenségben súlyról, térfogatról, s olyan dolgokról beszélnünk, mely hasonlatos lenne arra a kikerülhetetlen befolyásoló tényezőre, amit mi gravitációként élünk meg! Hiába olyan nehéz a Föld, vagy a nála lényegesen nagyobb égitestek, még sem esnek le! A súly és a számunkra csak kivételesen beazonosítható súlytalanság is, ugyan azzal az elbírálással mért körülmény, melyet nem értünk, csak elfogadunk! Ez a Mi központi hozzáállásunk a mindenség dolgait illetően! Elfogadjuk, de nem értjük! Ebből nehezen lesz megismerés, nehezen lesz együttműködésre kész partneri kapcsolat!  Az együttműködés formája, az egymás tartalmainak közös tiszteletben tartása, a Kozmosz alapszabálya! Nem elkerülve a hierarchia, a kapcsolódási lehetőségek szabályait, s annak mindent befolyásoló hatását!

Itt érdemes talán a legfontosabb dologról beszélnünk!

Az a körülmény, hogy az egyes ember individum, saját lélekkel, szellemmel, erkölccsel rendelkező kozmikus lény,  nos ez nem kíván komolyabb kifejtést! Az, hogy Gaia Földanyánk is érző lény, talán mai világunkban egyre erősödő vélemény lesz- de még nem cselekszünk ebben az irányban! Nem befolyásol minket döntéseink meghozatalában!

S, itt következik a Hermészi tanítások lényege:

konkrétan még nem találkoztam olyan eszmefuttatással, olyan "tudományos munkával, mely érző lényként tekintene, magára a Kozmoszra!

- egy kis kitérőt ez is megér! Valami furcsa beidegződésnek engedelmeskedve, oda sem figyelve elhaladunk a lényeg mellett! Ha, valami élő, gondolkodó, érző, szellemi összetevőkkel rendelkezik, akkor arról nem lehet úgy beszélnünk, tennünk és gondolkodnunk, mind ha az csupán egy anyagi világ élettelen megjelenése lenne! A Földön értelmes, érző lények élnek, tehát magáról a Föld bolygóról nem beszélhetünk úgy mind egy élettelen valamiről! S mivel maga Föld, a Mindenség szülötte, nem gondolhatjuk azt komolyan, hogy véletlenül jött létre az élet, tudattalanul, egy teljesen hideg, s élettelennek titulált, hihetetlenül barátságtalan Kozmoszban, mely LÉLEK nélkül való! Lehet barátságtalan, hideg, ismeretlen, egy hely ahol mi magunk „vagyunk az egyetlen értelmes lény? Milyen véleménnyel vagyunk magunkról?

 Tudomásul kell vennünk azt a helyzetet, hogy úgy néz ki a „KOZMOSZ EGY NAGY ÉRZŐ ÉRTELEMMEL BÍRÓ ÉLŐLÉNY, általunk eddig fel nem fedezett, nem ismert rendszerrel” működtetve!

Természetesen, ha nem tévedett Hermész Triszmegisztosz!

Visszatérve eredeti kifejtésünkhöz, a Kozmosz nem ismeri az idő mindent befolyásoló, mindent kordában tartó, mindent ellenőrzése alá vonó szerepét!  Azon egyszerű körülmény miatt sem, hogy annak beosztását, annak mértékegységét mi földi emberek találtuk ki, bolygónk tejútban elfoglalt helyzete szerint! Figyelembe véve azt a periodikus mozgást, melyet kozmikus évként rögzítettünk! Ennek mértéke, egysége, rendszere abban az esetben, ha esetleg elhagynánk a Földet egy űrjárművel, teljesen természetesen megváltozik! Ezzel is magyarázható az a körülmény, ami a fénysebességre felgyorsuló és onnan visszatérő - ürhajó - időeltérését indokolhatja!

Érdemes lenne végigvenni azon jelenségek sorát, melyeket itt a Földön behatároló körülményként élünk meg, s melyek a világűrben teljesen más tulajdonságokat fognak mutatni!

Az egyik legfontosabb tisztázandó körülmény az lenne, hogy tudjuk, mi indokolja azt a szöges ellentétet, ami teljesen eltérővé teszi a földön felfedezett, kialakult törvényszerűségek a mindenség mindent elfogadó időtlen tudatosságával!

Sok mindent fel kellene még fedeznünk, át kellene alakítanunk ahhoz, hogy a mindenségben el tudjuk foglalni megérdemelt helyünket!

Van egy egészen filozofikusnak tűnő megállapítás, melyet Buddha mondott!

 „amíg nem válsz Buddhává, viselkedj úgy mindegy Buddha!”

Lefordítva ezt az igazságot, úgy is lefordíthatnánk, hogy ha tanítványként közelítesz a tanhoz, mester nem lesz belőled soha! Az a tanítvány, aki nem látja, érzi, tapasztalja meg magában a mesteri minőséget, soha nem fog célt érni!

Talán ennek, a földi ember számára az üzenete annyi, hogy univerzális - kozmikus - lényként kell magunkra tekintenünk! Jelenlegi erkölcsi helyzetünk, felhalmozott, kiaknázatlan lehetőségeink be nem azonosított rendszere nem segít, inkább akadályoz minket abban, hogy elfoglaljuk méltó helyünket a Mindenség végtelenül nagy családjában!

·                    ÚGY NÉZ KI AZ EREDETI NYOMVONALON ELINDULVA, Tudat vs. KERESŐ TUDAT->ENERGIA-> IFORMÁCIÓ->ANYAG->IDŐ RENDSZERT FIGYELEMBE VÉVE, OTT JELENTKEZIK IDŐ AHOL ANYAG VAN!

·                    MIKÉNT MOZOGNAK AKKOR AZ ŰRJÁRMŰVEK! LEHETSÉGES VISSZALÉPÉSKÉNT A FENTI FELSOROLÁSBAN, AZ ANYAG ÖSSZEÁLLÁSÁT LEBONTÓ RENDSZER TUDATTÁ VÁLTOZIK, S MEGFELELŐ HELYEN ÚJRA ÖSSZERENDEZI ÖNMAGÁT!   AZ EGYMÁST KIEGYENLÍTŐ TÖLTÉS PÁROK RENDSZERE VÉDŐBURKOT ALKOT! A JÁRMŰ AZ INFORMÁCIÓELMÉLET SZEMPONTJÁBÓL 1 EGYSÉGNYINEK BIZONYUL, CSAK ÍGY TUD FELÜLETÉN KERESZTÜL KOMMUNIKÁLNI A MINDENSÉGGEL, IDŐVESZTESÉG NÉLKÜL! AZ ŰRHAJÓ EGY NAGYOBB MÉRETŰ, DE AZONOS ALAPEGYSÉGE A MINDENSÉGNEK! FELÜLETE AZONOS ERŐVEL RENDELKEZIK MIND AZ ŐT KÖRÜLVEVŐ MINDENSÉG, DE AZZAL EL NEM VEGYÜL! HISZEN AKKOR AZ ANYAG  KÖZVETLEN TÖRVÉNYEI VONATKOZNÁNAK RÁ! AZ ÜRHAJÓ ANYAGA, ALKOTÓ EGYSÉGE, KICSINYÍTETT MÁSA KELL LEGYEN  A MINDENSÉGNEK! ALAPREZGÉSE ANNAK, ALAPEGYSÉGE ANNAK, ALAPMOTÍVUMA ANNAK!

·                    AZ ÜRHAJÓT A MINDENSÉG LETAPOGATÓ RENDSZERE EGYKÉNT ISMERI FEL ÖNMAGÁVAL, EZ AZ AZONOSSÁGOK FELISMERÉSÉN ALAPUL! BIZONYÍTÁST NYERT A MINDENSÉG TUDATOSSÁGA! A TUDATOS UNIVERZUM KOMMUNIKÁL MINDEN ALKOTÓ ELEMÉVEL, EGYÜTTMŰKÖDIK VELE! A MINDENSÉG ”NAVIGÁCIÓS RENDSZERE” A BUBORÉK UNIVERZUM MAGÁBAN HORDOZZA ANNAK „TÉRKÉPÉT”, KOMPLETT EGYSÉGÉT! ...

 

EZEK AZ ISMÉRVEK KELLENÉNEK, HOGY TISZTÁZÁSRA KERÜLJENEK AHHOZ, HOGY MI MAGUNK EL TUDJUNK HELYEZKEDNI A MINKET KÖRÜLÖLELŐ MINDENSÉGBEN,. S, EZEK ALAPJÁN SAJÁT MEGISMERÉSÜNK IS UNIVERZÁLIS IRÁNYBA MOZDULJON EL, LEVÁLTVA A FÖLDI KRITÉRIUMOK SZERINTI VISELKEDÉST, MAGATÁRTÁST, ELBÍRÁLÁST! MEG KELL, HOGY ÉRTSÜK, AZ UNIVERZÁLIS  FELELŐSSÉGET MINDEN TETTÜNKBEN, HOGY "BELÉPHESSÜNK IGAZI OTTHONUNKBA, A KOZMOSZBA...

Úgy, nem mellékesen érdemes a végére tenni egy visszacsatolási pontot azért, hogy maga az elméletünk "ne lógjon a levegőben!

Nem csupán a felsorolt hármasság -ember - Föld - Kozmosz - adja a megismerhető világ teljes keresztmetszetét! Hiszen mi emberek is - tudományosan igazoltan - anyagi szinten molekulákból, atomokból,... egyébb "alkotó elemekből épülünk fel, melyek ugyanúgí tudatossággal bírnak, mind mi! S, hogy a nagyobb léptékek irányába forduljunk, valószínűleg a mi Földünk is anyagi és intellektuális építőkövei, egy nagyobb "intelligens lénynek, melyet mi jelenlegi "fantasztikus elméletünk szerint, egy különálló dimenzióként azonosítunk be! Magyarán szólva, ha egyí kis fókuszváltást alkalmazunk, akkor megállapíthatjuk, hogy jelen világunk- jelen dimenziónk -, melyet próbálunk megismerni -  a Hermészi törvények tündökletes bizonyításának köszönhetően - bizonyítottan egy "olyan egyedi lénnyel azonosítható, melyek mi magunk vagyunk!

""S, ők is egy bolygón élnek, társadalomban, természetnek hívott környezetben, s Ők is a Teremtő Nagy Kirakós Játékának Terepasztalán élik életüket!S, ugyanúgy a Nagy Megismerést keresik, természetesen a saját feltételrendszerükben!

Se Fent, Se Lent nincsenek korlátai az egymásba fonódó dimenzió rendszereknek, melyek Möbius minden elméletet egyesítő szalagján élnek...

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.