Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Harmadik Kitekintés

A harmadik Kitekintés, egy következő lépcső! Az első kettő gondolatok elemire épülő könyv, vázlat, mely annyi, mint a kezdeti bevetés fokozatainak kipróbálása. Egymásra épülő rendszerezettsége a következőkben sem lesz különbség, de tény egyre szélesedő körben, gömbben, az ismeretlennel egyre nagyobb felületen érintkezve, már más felfedezéseket fog érinteni! Röviden az összesítés! Az első könyv, egy szárnypróbálgatás volt! A felismerés pillanatának megérzése, beazonosítása, korszakos jelentőségű! Míg a villámcsapás leér a földbe, idő telik el! Majd elkövetkezik a kibontás, a felismerések számba vétele. Az első gondolatok, még nem adtak egy komplett keresztmetszetet a kibontandó világszemléletről, mint inkább, a jellemzőnek tűnő, sarokpontoknak, mondhatni pilléreknek a bemutatását szolgálta. Négy gondolat, négy láb! Egy eszmei szék négy lábát jelentette. Egy kiindulópont, mely később, a szervesen hozzákapcsolódó ismeretek „ Négy őssejtje”! Kiindulásként megfelelő, de a helyes kifejtés, még váratott magára! A második kifejtés, már jobban kibontott eszmei csontváz, a kialakult szemlélet alaposabb kifejtése. Megmutatkozik az egyedfejlődés, a csíraállapot kezd szerveket modellezni. Emberszerű kinézete lett. Van feje, teste, elképzelése, terve, s kibontása is. Szembe megy az eddigi látásmóddal, szervetlenséggel. Önmagában működő rendszere elhagyja gyerekkorát, s felnőttként viselkedve, territoriális minőségeket mutat. A harmadik fejezetként az eddig meglévő ismereteket, egy nagyobb rendszerbe illesztve, önálló életre serkenti az Emberi Elme szárba szökkenését! Egy lényeges, s lehet sorsdöntő lépésre szánja el magát! Röviden! A rendelkezésünkre álló adatok, tények, bizonyítékok nem is alapos figyelembe vételével, össze tudunk állítani egy csak ránk jellemző kórképet, egy jelenlegi helyzet leírást! A teljesség igénye nélkül, a sarokpontokat figyelembe véve elmondhatjuk: jelen földi civilizációnk, nem az első, ami kibontakozását éli bolygónkon. Nem kibontva minden ismeretet elmondható, az előttünk élt értelmes lények világa itt a Földön, egy kritikus szintet elérve, oly problémákba ütköztek, melyek megakadályozták további létüket. Kihaltak! Mi, az ötödik ilyen kifejtés vagyunk egy magasabb kultúra elképzelése szerint, melyet egy számunkra nem ismert terv szerint végre hajtatnak velünk! • Lehet ez az első gondolatmenet alappillére, mely választ adhatna a kiindulási pont mikéntjére, hogyanjára. • Adható válaszként érdemes a feltételeket figyelembe venni. Az alapok” Újra „Az alapot érintő kérdések…”! • Következőkben, az adandó válasz összetettsége az, ami meghatározhatja az adott válasz életszerűségét, meghatározva életben maradási esélyeinket! • Amint felismerjük a körülöttünk fellelhető Univerzum felépítettségét, a betagozódásunk lehetőségeiről érdemes komolyabb kifejtést készítenünk, életben maradásunk messzemenő figyelembe vételével! • Emberi civilizációnk evidens érdeke a helyes helyzetfelismerés, a lehetséges feltett kérdésekre adható válaszok feltérképezése, s ezzel együtt az elfogadható válasz kiválasztása, kibontása. A kiművelt emberfők bevonása ennek a felelősségteljes helyzetnek a megállapításában, értékelésében, nem utolsó sorban, a helyes, emberiség továbbélésének stratégiájának kialakításában, mely jelen helyzetünkben a központi kérdés! A helyzet alapos értékelése, helyes koncepciójának kialakítása kell, legyen a következő lépés! Gyűjtsünk az alappontokat, a későbbi kifejtés lábainak meghatározásával! • Elsőnek, talán az előttünk meglévő emlékek helyes számbavételével lenne érdemes elkezdenünk az adatgyűjtést! A sorrendiség, fontos! Természetesen azt figyelembe véve, az értelmes lényeknek, mi volt a céljuk, az irányuk cselekedeteik minőségét, mennyiségét figyelembe véve! Mi volt a cél! a lehetőségek a kifejtésre, a lét milyenségére adott válaszuk alapjainak felismerése az első lépcsőfok, a megismerés felé! Cél lehet a személyes ember célkitűzésének meghatározása! Mi volt, mi lett a cél, amikor egy civilizációt, egy kultúrát létre akartak hozni! Mi állt a középpontban? A megismerés középpontjában az egyedi ember állt, vagy a világ megismerése volt a fontos, s ezen belül, az ember elfoglalt helyét keresték! Az ember maximálisan ki akarta használni monopol helyzetét, s ebbe az irányba alakította lépéseit, vagy ellenkezőleg: a helyet akarta meghatározni, amit kapott a teremtésben, s ez által tudjon meg többet az elfoglalt pozíció összetevőiről! Mi volt a cél: civilizáció, sokasodás kiismerése, vagy, kultúra felismerése, mely adott válaszok segítségével tévedés nélkül megmutatja helyünket a Mindenségben. • Milyen eszközök, milyen emlékek, milyen szellemi hagyatékok állnak rendelkezésünkre, hogy a régmúlt idők eseményeit helyes kategóriákban sorolva meg tudjuk határozni, mi lehet a megfelelő út számunkra, s milyen áldozatokat hozunk ezekért, természetesen a konszenzus kialakításával? Ez egy visszarendeződés lehetőségét is magában hordozza, de a cél rendíthetetlen megtartása, az összeszedettség folyamatos jelenléte segít ebben. • Ennek a „játéknak az elemeinek megismerése kell, legyen az első, amit tisztáznunk kell! • S, így jutunk el ahhoz a ponthoz, ami a kiinduló helyzetet pontosan meghatározza! Alapvetően, az adott kultúrának, civilizációnak a tagjai mennyire fejlettek lelkileg, hogy akaratukkal befolyásolni tudják, jó irányba az életkörülményeket egy adott bolygón! Egyszerre kell személyes, és társadalmi kérdéseket meghozni egy adott fejlettségi szinten, hogy a fejlődés, s a tovább élés, ne ütközzön végzetes akadályokba. • Itt kell elkezdeni egy szisztematikus adatgyűjtést, az alapok helyes lerakásához. • Ez a Harmadik kifejtés központi kérdése, tétje, célkitűzése. • Úgy néz ki, jelen megfogalmazott cselekedeteink, az anyagi világ felé húz minket! Ez azt jelenti, hogy inkább gépeket készítünk az általunk kívánt eredmények elérésére! Ez egyben felelősség vállalásunkat is hűen mutatja! Nem akarjuk azt, inkább közbenső lépésként egy beazonosítható felelőst építünk rendszerünkbe, hogy tévedéseinknek legyen villámhárítója, de semmi esetre se mi legyünk a felelőse! – ez egyben a Mindenségben elfoglalt helyünket is korlátozza, mivel meggyőződésem, a „magasabb, emelt szintű, erkölcsi, etikai társadalmak” szeparálódnak, magasabb „rezgésük fenntartása érdekében” Környezetet, dimenziót választottak maguknak! Ez számtalan „n” mennyiségű lehet! Beteljesítve feladatukat, fenntartva állapotukat, „életben betöltött szerepüket tekintve”, megfigyelő, elemző, fenntartó szerepet tölthetnek be.- vissza – • Tehát vagy kultúra, vagy civilizáció! Rövid, gyors karrier, az uralkodó ember-lény számára, anyagi sikereken keresztül, az egyén győzelmével a fókuszban. Vagy, figyeljük meg alázattal, összeszedetten a világot, amit tapasztalunk, s abban megtalálva helyünket egy természettel azonos szférában éljünk, szimbiózisban a Mindenséggel! Tehát a tűzelem megfelelő kordában tartásával érünk el eredményt, vagy a tűz, a világosság rovására menve, eléget minket! Jobb ezeket a körülményeket előre tisztázni! • Kilépésünk a Kozmoszba, forradalmi cselekedet! Nagyon fontos, hogy tudjuk, amint kiléptünk, egy más világba léptünk! Nagyon tudnunk kell mi az, amit vihetünk magunkkal, s mi az, ami csupán irányultságából kiindulva segít nekünk, de támaszkodni nem tudunk rá! • Vannak a fő jellemző törvényeink, melyek filozófiáját kell előre felismernünk! A földi súly, hossz, nehéz, könnyű, távol, közel, hangos, halk, zene, dal,…. a helye ott kint, mind kérdéses! A gravitáció, mint meghatározó körülmény, ott kint más megítélés alá tartozik! A mozgás, a sebesség, az állás, mind abszolút megítélés kérdése! Kint semmi sincs, ami stabil kiinduló pontként be tudnánk azonosítani, ezért csak alku kérdése mit fogadunk el mozgó, vagy álló valaminek! Szerencsére a forgás megítélése az egyetlen stabil dolog, ami kint, s a Földön is azonos. Így ezzel meg tudtuk határozni azt a pontot, ami kiindulásként megfelelő lehet számunkra! Az biztosnak tűnik, hogy a földi elfogadott mozgástörvény, az „egyenes vonalú egyenletes mozgás”, ott kint a legnagyobb sci-fi, ami létezhet! • A forgás, mint alapkiinduló mozgásforma, ad nekünk némi mozgásteret, a közös elfogadás okán! Filozófiával megspékelve! A forgás, is lehet kétféle. Lehet önmagában egyszerre forgómozgás, s önmaga is foroghat, körmozgást végezhet, egy központi hely, bolygó körül! Filozófiával megspékelve: a dolgok mindig körben járnak! Lám mégis csak újra lehet találkozni egy dologgal, de tény valami mindég ismétlődik! – a Möbius –elv úgy fest kinn a Kozmoszban is működik. • Ennek jelentősége kell, legyen az energia pályáknál! Az ember személyes! A Föld- Gaia Anyánk is inkább személyes, mind tárgyként lehetne felfogni! Hogy állunk a Kozmosszal! Még mindig egy sötét, hideg, titokzatos, Végeláthatatlanul Nagy Hely, ami biztos nem személyes! Gondolnánk! De, ha… • Mi van akkor, ha a föld után, nagyságrendekkel hatalmasabb léptékekben, de vannak tudatos tömörülések, egészen a dimenziók „határáig, amelyek további lépcsőfokokat építhetnek be nekünk a végtelen tagozódásában! S, ennek a nagyobb személyes intellektusnak is vannak ugyan úgy „emberszerű felépítettségei, csakrái, auratestei, érzelmei, értékrendje! Családja, esetleg viszálykodásai…stb.! H. T. után szabadon „beteljesítve az egyetlen számtalan csodáját”! Lehetséges, hogy tőlünk függetlenül, egyes csillagképek is kvalitásaik mentén, ugyanúgy személyes tulajdonságokkal is bírnak, s kommunikative, fel lehet venni velük a kapcsolatot! A csillagképek családja, a 12 jeggyel, lehetőséget biztosít számunkra, hogy feltételezzünk egy több egyedből álló „Csillaglények családját, városát, államát! Ezek minden olyan jellegzetességével, ami az emberi civilizáció, a gazdaság, ne adj Isten, esetleg „politikáját” is figyelembe véve újabb működő egységeket tudnánk felfedezni. Mely további hasonlóságokat mutat az emberi létben tapasztalt dolgokkal kapcsolatban, csupán nézőpontja az „olyan, mint elvre épül”! • Visszatérve a központi, s egyben legfontosabb elemek rendszerére, működésére, „energiájára, rezgésére, frekvenciájára”!(Tesla). A földi viszonylatban a megfigyelhető energiahálók, inkább mondhatóak 2 dimenziósnak! A földön, szélesség, hosszúság paraméterekkel határoljuk be őket inkább. Ez, a Mindenségben inkább 3 dimenziós lehet, de több is, mivel forrás tekintetében be kellene tudni azonosítani!A „ Nagy –Bumm elméletben”, már kifejtett körülmények miatt, érdemes foglalkoznunk a forrás, s a térben elhelyezkedő energia rendszerek kapcsolatával! A Möbius-elv (később M.E.) –et segítségül kérve az energia rendezettsége támpontokat sugallhat számunkra, irányát, alakját, rendezettségét illetően! A kezdeti egy pont (Nagy-bumm) forráshelye, a későbbiekben „n” mennyiségű kicsatoló pontra bővült! A betáplálás a „fehér lyukból” indul ki, kicsatolás a „fekete lyuknál”! Ez is energia rendezettséget mutat, talán a Sakkarai piramis kerítéséin belül erről megtalálhatnánk az utalásokat!Végtelen sok be-és ki csatoló pontnak kell lennie, mutatva bizonyos áramlástani irányokat. feltételezhetően itt is kell lennie „átjátszó állomásoknak-vidékeknek, s olyan területeknek is, ahol csúcs, illetve alacsony szintű energia ellátás van jelen! • Ha, energiáról beszélünk, nekünk, embereknek leginkább az elektromos energia jut eszünkbe! Ha a forgómozgás, földi szinten s, Kozmikus szinten is elfogadott, mi van ha, a mi emberi berendezéseinknek megfelelő kozmikus energiákat hasznosító berendezések is vannak odakint, amelyeket még nem fedeztünk fel! Ha, esetleg a helyileg meglévő energia nem elegendő ahhoz, amit tenni szeretnék, s nem emberi, hanem kozmikus szintű”gépeknek megfelelő” konstellációkat fedeznénk fel, melyek együttesen megtermelhetik a számunkra szükséges minőséget, mennyiséget! Milyen lehet, mondjuk egy kozmikus „Mágneses erőtér”, s az ehhez szükséges energiát, miként tudjuk előállítani! – vegyünk górcső alá minden olyan „áramátalakító emberi berendezést”, melynek hasonló kozmikus megfelelőjének lenni kell! Ide be kell illesztenem, egy saját elméletet! A Teremtő végtelen intelligenciája lehetőséget ad minden tudás után áhítozó embernek, érző lénynek, hogy minden, teljesen elvetemült ötletének adjon egy, vagy több, vagy inkább végtelen megvalósulási lehetőséget, így mutatva be végtelen potencialitását! • A végtelenben való utazás, a csillagkapuk rendszere! Kedvenc sorozatom a Csillagkapu! Összeköti a múltat a jövővel, s ad lehetőséget a gépek magasztalására, egy más kultúra eredményeinek mai, evilági összefonódására. De, vajon légből kapott az ötlet, vagy esetleg van könnyen megmagyarázható evidens léte az embernek, hogy némi gondolkodással megfejtse azt! Igen van! Van! Visszatérve az emberi testre, több helyt is lehetőségünk nyílik annak működésének ellenőrzésére, esetleges javítására, egyáltalán adni némi lehetőséget kontaktálni a Teremtővel! Az emberi testen több helyütt is vannak annak egészére nézve miniatürizált „figyelési, jelzésekkel rendelkező ellenőrzési pontjai”! Ilyen van a szemen – íriszdiagnosztika”, a nyelven, a kézen, az arcon, a talpon olyan „térképek, melyek nem ott helyben, hanem egy bonyolult ideghálózat rendszerében az egész testre vonatkozó „kapcsolókat” találhatunk! Amint, pl.: a talpon megnyomok egy pontot, mondjuk a nagylábujj hátsó középső részét, akkor a páciens egyből érzékeli a fejében történő energia áramlások változását, a tobozmirigy, a hipofízis…. irritációját! • Tehát, kicsiben, H. T. után szabadon, egy központi helyen irritálva az energiákat az adott helyen eredményt tudunk elérni! Majd azt mondhatnánk, telefonálunk az adott szervnek, adott rendszernek! Ez emberi szinten a kvantumfizika által prognosztizált gyors elérési rendszer, a „féregjáratok rendszere”! Amennyiben fiziológiáját értjük, úgy az olyan, mint elv alapján meg tudjuk becsülni miként, kellene megtalálnunk ennek megfelelően a Kozmoszban is a fénysebességen túli gyorsaság elérését! 8 érdemes lenne feleleveníteni a Sakkarai piramis működésének elveként ismert „0 ponti energia’ a tachion energia sebességét, mely akár 27 szeres fénysebesség is lehet! ……………… Általában, ezt még nem írtam le, az adott „bejegyzések” számomra mindig egy gondolatcsíra megjelenése! Természeténél fogva jellemző rá, a gondolkodás minden fázisa (kezdeti bevetettség, gazdagítás….lecsengés elkerülhetetlensége, továbbítás), így látszólag a vége sokszor befejezetlennek tűnik! Bemutatva a dolgok igaz természetét, mely folytonos alakulásban, fejlődésben van! Attól függetlenül, hogy mikor írtam, s akkor milyen teljesnek gondoltam azokat! Mindig így van! Átnéztem az összes irományomat – több-száz oldalt felületesen – s nyugodtam mondhatom, hogy az összest ki tudnám egészíteni, vagy átfogalmazni! Ezek az élet dolgai már csak ilyenek! …..persze várnám a visszajelzéseiteket…(!)…
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.