Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Húsvét szigetek Misztikus óriás kőszobrainak jelentése, értelme a mai napig rejtve maradt az Őt kutató elme előtt! Mint egy nagy természetben megvalósított kiállítás szobrai, úgy jelennek meg monumentális szereplői a természetnek ezen a szigeten, bebizonyítva a rég múlt idők csodálatos világszemléletét, tanulságul nekünk, tanulni vágyó utókornak! Sajnálatos módon elődeink hihetetlen erőfeszítései, hogy időtálló tanítással szolgáljanak nekünk, eddig még nem hozták el a kívánt eredményt. Megfejtések helyett inkább könnyen megadjuk magunkat a csodálkozásnak, a hitetlenkedő fejcsóválásnak, s turistacsoportokba verődve fényképezünk, s visszük haza megfejtetlen titkait ennek a csodálatos szigetnek! Vajon nem maradt nekünk, utódoknak semmi kapaszkodó, semmi olyan emlék melynek segítségével értelmet nyernének ezek a monumentális emlékek! Elég lenne nekünk egy röpke kis utalás, a megannyi csoda közül, hogy kezdetét vegye ennek az érintetlen „titok szigetnek” a megfejtése! Mi lehet az, ami ennyire megfoghatatlan ebben a rejtvényben, mi az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy módszeres gondolkodással el kezdhessük a titkait faggatni! Talán a nagy méretek, azok melyek visszatántorítanak, vagy talán az, hogy semmi nem indokolja számunkra a rejtvény megfejtését, hisz nem érezzük annak hívó szavát! Vagy talán az lehet a gond, hogy jelen korunk észjárásával fogunk neki a „megfejthetetlennek! Nem tudni! Nem, valószínűleg nem a méretek lehetnek azok, amelyek megakadályoznak bennünket a megfejtésben, hiszen a „megalitok”, az egyiptomi és maya piramisok, naptemplomok már elkápráztattak minket méreteikkel! Igaz, ezek is megmaradtak titkoknak nagyrészt, de megközelítések már történtek az igazság kiderítésének irányában! Talán egy másik indok az, ami lényeges lehet! Nem értjük, hogy miért vannak ott azok a kőszobrok, s az is kétséges számunkra, hogy ha megfejtésre kerülnének ezek a titkok, lehet, érdektelen lenne nekünk, XXI. sz.-i ember számára! Igen ez lehet a megfejtés kiinduló pontja! Érezzük, valahol mélyen, hogy olyan információkat kapnánk, a megfejtés során melyeket nem tudnánk beépíteni jelenlegi életünkbe! Ez lenne a jó kiinduló pont? Talán nincs is olyan nagy hordereje ennek a titoknak! Lehet egy egészen hétköznapi dolog az, ami létrehozta az egész misztikus kiállítást, itt a Rapa Nuin! A Világ Köldökén! A szobrok, a tenger partján, háttal annak, egymás mellet 15-en mind, akik most érkeztek erre a szigetre, a messzi távolból! Hosszú újjakkal derekukon, fejükön súlyos koronával, a sziget belseje felé figyelnek! Állva, testük törés vonaláig a földbe süllyedtek! Vajon ennyire elfáradtak (van néhány térdeplő szobor is), vagy csak valami különös okból kifolyólag, derekuk törés vonalától látszanak ki a földből! De miért fontos az a határvonal, ami alatt a szobor lábai nem látszanak, s miért e fölött már fontos az, hogy mindenki számára láthatóak legyenek! Egy gondolat villan az eszembe! Pontosan idáig terjed az emberi test föld elemének határ vonala! Ahogy így együtt van az ember a természettel, testeik összeérnek! Földanya teste, s a szobrok emberi testének elemei, itt a földben azonosak, összeérnek! A Gaia Földanyánk testének határa – a föld szintje - pontosan az ábrázolt testek föld elemének szintjével esnek egybe! Ez egy kapcsolódási pont! Így, ebben a formában már van értelme az eltemetett szobroknak! Ez a szimbólum már beszédes! Föld anyánk, s a szobrok kapcsolódása a föld elemen keresztül megtörtént! Föld anyánk, s az ember ugyanabból az anyagnak nevezett dologból épül fel! Ez így egy komplett szimbolikus tanításként értelmezhető! Egyek vagyunk a természettel, egyek vagyunk mindannyian, akik a teremtésben részt veszünk! De elképzelhetően lehet valami más, valami lényeges történet, ami ezen a szigeten történt! Vélhetően ebben a kultúrában, nem a hétköznapi embereket ábrázolták ekkora szobrokkal, mint inkább isteneiknek lettek állítva, örök mementóként! Olyan istenek voltak ők, akik e földből, e földtől kapták testük anyagát! Lehet Ők ismerték fel, s állítottak neki emléket, hogy az ember és a természet közös egységet alkotnak, közös elemekből épülnek fel! Lehet ők is arra törekedtek, hogy a Minden 1 felismerését megörökítsék! Lehet ezeknek az emlékeknek egy olyan megoldása is, hogy az égi istenek, itt értek partot, hogy tudásukat átadják az embereknek! Eddig, nem földi istenekként jöttek- mentek királyságok között, kötöttségek nélkül! Azonban megtapasztalták az anyag lehúzó hatású földhöz kötő erejét, s ennek köszönhetően, földi istenekké váltak! Ám, ahogy a dolgok alakulnak, a földi erők, az érzéki vágyak annyira megerősödtek, hogy isteni tulajdonságaik elkezdtek fogyatkozni! Ezt támaszthatja alá, hogy a kezdeti tengerparti szoborcsoport létszáma egy másik együttesben, már láthatóan megcsappant! Sőt a kezdeti szemábrázolások a későbbiekben már elmaradtak! Talán ez a tisztánlátás megszűnésének ábrázolását jelentette, de lehet ez annak is a jele, hogy szemeik már nem különböztek az emberek látószervétől! Koronáik is elmaradtak! A kezdeti harmonikus, arányos „Isten emberi alak”, ábrázolásában kissé, átformálódott! A szobrok a sziget belseje felé fordultak, jelezve azt, hogy a megoldandó feladat már a mindennapok anyagi jellegű gondjai lettek! Az emelkedő partszakasz természeténél fogva mutatta be az „emelkedő anyagi gondok tendenciáját! A szobrok kezdeti magasztos, magabiztos kiállása megváltozott! A szobrok alakja, ami a föld feletti részét illeti egyre kisebb lett! Jelezve az anyagba süllyedés egyre erősödő voltát! Egyik másik szobornak csupán már csak egyik válla látszik a „földből”! Ahogy a szobrok egyre jobban belesüllyedtek a földbe, ezzel egy időben a fejek mérete, a testhez viszonyított aránya egyre nagyobb lett! Ez jelenthette azt is, hogy már nem a bölcsesség vezette az Istenek uralkodását, hanem a földi agy diktálta szemlélet lett, ami a döntővé vált! Szimbolikusan, s valóságában is, az emberi test elemei folyamatosan belesüllyedtek a föld elembe, az anyagba! Jelen korunkra is ez jellemző! Az agyi gondolkodás eluralkodott a szív felett, s ahogy a sziget partja egyre emelkedőbbé vált, úgy jelezték ennek a „nagy kiállítási teremnek az alkotói” az isteni minőségek egyre nagyobb méretű hanyatlását! A földön féli fekvő, félig álló szobrok, sőt az elásott szobrok ezt a folyamatos süllyedést, ezt a folyamatos anyagba költözést mutatják meg nekünk! Ne gondoljuk azt, hogy már nem akartak több szobrot állítani, s azért hagyták ott őket! Itt minden ábrázolás, minden adottsága a szigetnek, ezt a rendkívül egyszerű, közvetlen szimbolikus utalást, szimbolikus ábrázolást fogalmazza meg nekünk! S a legszomorúbb, a legkönnyebben megérthető része ennek a „megvalósult történelemkönyvnek” az lett, amikor a sziget lakossága a föld alá költözött lakni! A földfelszín eredeti paradicsomi állapota megváltozott! Természeti kincsei a nem felelős szemlélet miatt egyre jobban megcsappantak! A tenger felől jövő utazók már nem a bölcsességet, a szeretetet hirdették, hanem kizsákmányolni jöttek! Folyamatos pusztulás vette kezdetét, s a behordott „szennyeződések” betegségek, s patkányok formájában élő tanítást adtak a szigeten élőknek, s adnak nekünk is, a mai kor emberének! Rapa Nui, beláthatjuk egy megelevenedett, élő történelemkönyv! Kezdődően az aranykorral, bemutatva az ember, az Istenember mindent megalkotó, áldott állapotát, mely teljességében mutatta be teremtői minőségeinket! Szimbolikus szoborábrázolásainak köszönhetően közvetlenül megtapasztalható milyen az, amikor a szellem uralja a környezetét, uralja a természetet! Máig is rejtély előttünk, hogy miként szállították egyik helyről a másikra ezeket a hatalmas szobrokat úgy, hogy nem volt kiépített útvonal, ami lehetővé tette volna a mai értelemben vett szállítás egyetlen módját! Olyan módszert találtak erre a feladatra, ami jelen tudásunk szerint ismeretlen számunkra! A szinte megszámlálhatatlan, ismeretlen tudás majd minden eleme titokban maradt előttünk! Azonban szimbolikus utalásai nem tűnnek ismeretlennek számunkra! A kezdeti paradicsomi állapotok, a kezdeti uralkodói és alattvalói minőségek az idők folyamán elhalványultak, átalakultak! A civilizációs ártalmak mind megjelentek a szigeten, ennek kárát látta úgy a környezet, mind a lakosság anyagi, erkölcsi, morális szinten egyaránt! Lehetséges nem fejtettünk meg minden titkát ennek a csodavilágnak! De, úgy gondolom, múltjának és jelenének ismerete jelentős tanulságokkal szolgál mind annyinknak! Rapa Nui, a Föld Köldöke úgy érzem nem csak a nézés központja kell legyen számunkra, hanem mind jó meditálóhoz illik az elmélyedés eredményét is meg kell hozza számunkra! Tegyünk úgy mind, akik megértették ennek a csodálatos kiállításnak az üzenetét…
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.